Kirkens Nødhjelp Magasinet

04 2022

Hva gjør Kirkens Nødhjelp i Ukraina?

Ukraina

Hva gjør Kirkens Nødhjelp i Ukraina?

De humanitære behovene i Ukraina og nabolandene er enorme. Mer enn 7 millioner mennesker har flyktet fra landet etter den russiske invasjonen, og omtrent like mange er på flukt i eget land.

Til sammen har en tredjedel av alle ukrainere måttet forlate sine hjem siden februar. Nesten 30 millioner mennesker trenger nødhjelp og beskyttelse.

Kirkens Nødhjelps arbeid i Ukraina ble igangsatt umiddelbart etter krigens utbrudd i samarbeid med partnerorganisasjoner i nærområdet. Innsatsen er foreløpig planlagt å vare til mars 2024.

Arbeidet er sammensatt og innebærer blant annet å sørge for husly, mat, vann, hygieneartikler, førstehjelpsutstyr, medisiner og annen hjelp til flyktningene.

Som i alle konflikter og nødsituasjoner ser vi en økning i partnervold, familievold og seksuell vold i Ukraina. Vi er til stede med psykososial støtte og forebyggende arbeid mot overgrep. Vi bidrar også med forebyggende arbeid mot trafficking.

Gjennom vår partner Swiss Church Aid HEKS/EPER sørger vi for tilgang til vann- og sanitærfasiliteter på sentre for internt fordrevne. Når forholdene tillater det, planlegger vi å rehabilitere vannforsyningssystemer.

HVA VI GJØR

Kontantutdeling

Dette gir folk mulighet til å dekke sine mest prekære behov, som mat, medisiner, hygieneartikler, transport og husleie, og gjør at de selv kan prioritere og skaffe seg det de trenger mest.

Kjønnsbasert vold

Forebyggende arbeid mot menneskehandel, psykososial støtte og opplæring av frivillige og sosialarbeidere i hvordan de skal etablere gode beskyttelsestiltak ved flyktningmottakene.

Vann, sanitær og hygiene

Utdeling av hygieneartikler, tilgang til vann- og sanitærfasiliteter og rehabilitering av ødelagte vannsystemer.

Tilbake