Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Andakt

Andakt

Andakt

Av Lise Martinussen, regionskoordinator Kirkens Nødhjelp i Trøndelag

Jeg tilhører Jon Blund-generasjonen. Hvem av oss har vel ikke nynnet på sangen «Hvem er denne karen med sekk og lue på?» Jon Blund som besøkte barn og familier for at barna skulle falle til ro når kvelden kom. Men da de hadde benket seg foran TV–apparatene, kom et budskap som jeg synes verken bidrar til å skape ro eller er «morsomt og noe rart», som Jon Blund hevdet. Han viste fram og fortalte om barns rettigheter.

Da Jesus sto fram i synagogen i Nasaret og fortalte om sitt oppdrag, valgte han en tekst fra profeten Jesaja. Han talte om det gode budskapet for fattige om at fanger skal få frihet, og at undertrykte skal settes fri (Lukas 4,18).

Som diakonal trosbasert organisasjon ønsker Kirkens Nødhjelp å myndiggjøre fattige, redde liv og kreve rettferdighet. Dette er for oss tro i praksis. Vi vil være en støtte for tanken om at alle sider ved menneskelivet, ikke bare de åndelige, men også våre psykiske, sosiale og fysiske behov, er omfattet av Guds omsorg.

I tiden som nå kommer, håper vi å gi inspirasjon og syn for at juleevangeliet og Bibelen er full av tekster som handler om hvordan Gud vil fremme rettferdighet og ønsker at vi skal bekjempe overgrep, undertrykkelse og urett mot mennesker.

Da Jesus ble født, ble han truet på livet av Herodes, og familien måtte flykte i trygghet i Egypt. Kirkens Nødhjelp vil hjelpe menighetene i Norge til å fokusere på de minste og mest sårbare i tiden som kommer og deres rettigheter. Vi snakker om retten til trygg fødsel, rent vann, mat og helse fordi vi vet at de fem første årene i et menneskeliv er de mest kritiske, og da kan vi gjøre mye for å styrke og hjelpe. I flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak har Lavania og familien funnet trygghet. Her sikrer Kirkens Nødhjelp rent vann og gode sanitærløsninger til 28 000 mennesker. Lavania fylte fem år i flyktningleiren. – Når jeg blir stor, vil jeg bli lege, forteller hun.

Vi tenner et femte lys for våre minste søsken over hele verden, for vi vet at de fem første leveårene er de farligste. Takk Gud for hvert barn som fødes inn i vår verden i dag. Vi ber om at flere barn må få fylle fem år. Vi ber om at alle skal få vokse opp i trygghet, omsorg og kjærlighet.

Velsignet julehøytid.

Tilbake