Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Den magiske femårsdagen

Leder

Den magiske femårsdagen

Visste du at den ekstreme fattigdommen i verden er halvert de siste 25 årene? At ni av ti mennesker nå har tilgang til rent vann? Og at mødre- og barnedødeligheten nesten er halvert?

Det er ikke bare medias ansvar at nesten alle nyhetene vi ser, hører og leser, er dårlige. Vi i Kirkens Nødhjelp er også mer opptatt av de 670 millioner menneskene som fortsatt mangler tilgang til rent vann, enn de over 100 millionene som har fått rent vann bare på de to årene siden vi hadde TV-aksjonen i 2014. Og vi snakker mer om de 5,9 millionene barna under fem år som døde i fjor, enn alle som overlevde takket være fremskrittene også vi har bidratt til.

Vi måler oss selv og blir målt på resultater. Likevel kan vi ikke feire før alle mennesker i verden har de samme mulighetene til å leve sunne, trygge, gode liv.

Fremgangen kan styrke vår tro på at det nytter, men hvert eneste menneske som lever og dør i fattigdom, fare og undertrykkelse, er en påminnelse om jobben som ligger foran oss.

I julen feirer vi barnet som er født. For oss i Kirkens Nødhjelp er det naturlig å bruke julen til å sette søkelyset på barna som blir født inn i vår verden i dag. Mer enn halvparten av alle barnedødsfallene i verden, skjer i forbindelse med svangerskap og fødsel. Men barn dør også av meslinger, diaré og underernæring. Og det er særlig de fem første årene som er kritiske. I denne utgaven av Kirkens Nødhjelp-magasinet, møter vi jordfaren Vinjeru fra Malawi. Å fylle fem år er som å krysse en bro, sier han. Det er vårt felles ansvar å gjøre alt vi kan for å få alle barn trygt over denne broen.
La oss synge «Deilig er jorden» denne julen og minne oss selv om at det faktisk finnes godhet i verden. Og la oss synge «Et barn er født i Betlehem» og huske på dem Jesus kaller sine minste søsken.

Veien til den magiske femårsdagen begynner med en trygg fødsel, helsetjenester, rent vann, god ernæring og trygghet. Resten er kjærlighet, og kjærlighet finnes overalt.

Tilbake