Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Gi en geit til jul!

Aktuelt: Nettbutikken 10 år

Gi en geit til jul!

Dette er Destin med en av geitekillingene sine. Han er sønnen til Esperance Batumike, en av kvinnene som er med i Reflect-programmet vårt i Øst-Kongo.

Sammen med vår partner når vi spesielt sårbare kvinner, som alenemødre, som har opplevd vold og overgrep, mistet familien sin eller kommet tilbake etter å ha vært på flukt. Gjennom programmet får de lese- og skriveopplæring og undervisning om sine rettigheter. De lærer også å stå sammen og kreve at de lokale myndighetene støtter dem når de blir urettferdig behandlet. Det kan handle om at politiet skal gi dem beskyttelse og mulighet til å dyrke jord i trygghet uten frykt for vold og overgrep, eller menn som er voldelige uten at det får følger. Etter ni til tolv måneders undervisning og opptrening får de også opplæring slik at de kan skaffe seg inntekt. Mammaen til Destin klarte å stable på beina en liten butikk. Gjennom det har hun bygget seg et lite hus og har tre geiter og en jordlapp med mais og cassava.

Kirken Nødhjelps Kongo-geiter

Prosjektet startet i 2014 i samarbeid med partner LDF (Levain des Femmes) som en forlengelse av et program mot kjønnsbasert vold under og etter krig og konflikt.

Geiter er blitt distribuert til 130 spesielt sårbare kvinner som deltar i programmet i Walungu i Sør-Kivu. De fleste av disse 130 kvinnene er analfabeter og ofre for kjønnsbasert vold, aleneforsørgere og kvinner som er bosatt i konfliktfylte gruveområder. Kvinnene fikk geitene etter å ha vært gjennom et utdanningsprogram der de blant annet fikk lese- og skrivetrening, og undervisning i menneskerettigheter, hygiene og andre temaer man mener vil styrke dem i påvirkningsarbeid mot lokale myndigheter.

Siden den symbolske geita så dagens lys i 2006, har Kirkens Nødhjelp solgt 60.542 geiter i nettbutikken.

Inspirasjonen til geitegaven kom opprinnelig fra vår britiske søsterorganisasjon Christian Aid. I 2004 var geiter Storbritannias mest populære julegave. Kirkens Nødhjelp plukket opp ideen, og i 2006 ble nettbutikken gaversomforandrerverden.no lansert med kampanjen "Gi en geit". Det ble en umiddelbar suksess. Fra 2005 til 2006 sjudoblet Kirkens Nødhjelps inntektene i sin julekampanje – fra én til sju millioner kroner. Det norske folk ville gjerne legge en geit under juletreet, men ikke alle skjønte at julegaven var symbolsk.

– Vi fikk enkelte telefoner i starten fra folk som lurte på hvordan geita ble fraktet og om den hadde det bra på flyet, minnes nettverksansvarlig Siv Bonde, som var med og startet opp geiteprosjektet.

– Da forklarte vi at vi bruker pengene ut fra behovene i lokalsamfunnene vi jobber i, og at geiter uansett må kjøpes lokalt, for å bidra til økonomisk vekst i de landene vi jobber. Andre var svært opptatt av at deres gave måtte bli til en geit og øremerkes kun dette. Da forklarte vi at noen steder er det større behov for grønnsakshager enn geiter, og da brukes pengene på det. Det skjønte de fleste, sier Bonde.

Tilbake