Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Kystområder i ruiner

Aktuelt: Haiti

Kystområder i ruiner

1, 4 millioner mennesker i Haiti trenger assistanse etter at orkanen Matthew jevnet landsbyer med jorden i oktober.

-Vi gikk innendørs og barrikaderte oss. Mens vi satt der, så vi hele hus bli løftet opp og fly i lufta. Trær knakk som pinneved. Da vinden hadde snudd og det ble helt stille, listet vi oss ut. Vi hørte gråt og folk som desperat ropte etter sine. Slik forteller en av våre haitiske kolleger om skrekknatten i den lille landsbyen Jeremie sør i Haiti, som sto i veien for orkanen som herjet i havet og langs kysten til Amerika.

Rent vann til orkanrammede: Åshild Skare er på oppdrag Haiti for Kirkens Nødhjelp. Her får hun hjelp av lokalbefolkningen i Torbeck til å sette opp et tankanlegg med rent drikkevann. Arbeidet i dette området skal sikre rent vann til omtrent 20 000 mennesker.
Rent vann til orkanrammede: Åshild Skare er på oppdrag Haiti for Kirkens Nødhjelp. Her får hun hjelp av lokalbefolkningen i Torbeck til å sette opp et tankanlegg med rent drikkevann. Arbeidet i dette området skal sikre rent vann til omtrent 20 000 mennesker.

FAKTA ORKANEN "MATTHEW" PÅ HAITI

  • Orkanen (kategori 4) traff sørvestlige Haiti kl 0700 lokal tid 4. oktober 2016.
  • Enorme ødeleggelser, store nedbørsmengder, flom.
  • Døde: 546, tallet vil trolig stige.
  • 1,4 millioner mennesker trenger nødhjelp. 750.000 mennesker, inkludert 315.000 barn, er i akutt behov for nødhjelp.
  • Kolera: Minst 510 nye utbrudd registrert.. 34 behandlingssentre for kolera er fullstendig ødelagt.

Hva gjør Kirkens Nødhjelp

  • Jobber for å sikre tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold i de berørte områdene.
  • Lastebiler med vann inn til katastrofeområdene. Vannrensetabletter delt ut, og vi reparerer vann-nett.
  • Kirkens Nødhjelp jobber sammen med lokale partnere, andre organisasjoner og myndighetene

Alt ødelagt

Det er Renata Marie Ellingsen som forteller fra sitt møte med landsbyen og partnerne våre etter orkanen. Da hadde landsbyen vært i isolert i en uke.
- Vi kom med helikopter for veiene var ødelagt. I Jeremie er alt, absolutt alt, helt ødelagt. Folk hadde vært isolert i en uke og var desperate etter vann og mat da vi kom. De hadde ingen ting. Folk lå fortsatt døde i ruinene. Bare i denne landsbyen var 200 savnet da vi kom, så vi forsto at dødstallene ville stige, forteller Ellingsen.

Likevel forteller hun om en imponerende overlevelseskraft:

- De mangler alt og tar likevel tak i restene av hus og eiendeler og begynner å bygge det opp igjen. I byen er rørledninger ødelagt og folk henter vann i elva. Etter en orkan er det et farlig prosjekt. Oversvømmelser har forurenset vannet ytterligere. Alle systemer for sanitær er ødelagt, og dermed er kloakken uoversiktlig. På grunn av dette er faren for smitte i vannet før det er renset veldig stor. Når vi da i tillegg vet at folk har fått lite å spise og det er kolera i utbrudd i landet, haster nødhjelpen, forklarer Ellingsen.

Tak over hodet: I noen områder i Haiti er det knapt et hustak igjen. Midlertidige løsninger gir ly for regn og vind i perioden frem til gjenoppbygging,
Tak over hodet: I noen områder i Haiti er det knapt et hustak igjen. Midlertidige løsninger gir ly for regn og vind i perioden frem til gjenoppbygging,

Vanskelig arbeid

Kirkens Nødhjelp har i forståelse med haitiske myndigheter startet nødhjelp i denne byen sammen med vår lokale partner. Det har vært utfordrende, og arbeidet krever tålmodighet fra de rammede og fra nødhjelperne. Bare å få fraktet utstyr inn når all infrastruktur er ødelagt var vanskelig:

Nødvendig utstyr: Utdeling av hygieneutstyr er en viktig del av nødhjelpsarbeidet. God hygiene forhindrer spredning av sykdommer som kolera
Nødvendig utstyr: Utdeling av hygieneutstyr er en viktig del av nødhjelpsarbeidet. God hygiene forhindrer spredning av sykdommer som kolera

- Men vi samarbeider godt. Vi skal reparere vannrør, og vi gir umiddelbar vannforsyning gjennom å frakte og rense vann. Alle her er med god grunn redde for kolerautbrudd. Det at arbeidet er vanskelig og vil ta tid, gjør ikke at vi kan la være å hjelpe i denne situasjonen. Det er fælt å se så store ødeleggelser. Jeg har reist mye i flere katastroferammede land, og dette gjør inntrykk – ikke minst fordi Haiti er så fattig, forteller Ellingsen.

Folk i Jeremie og andre orkanrammede steder har mistet avlingen. Det var rett før innhøstingen da orkanen kom. I tillegg må de rekke å få sådd før regntida nå i midten av november, ellers vil de ikke få avlinger de neste månedene heller.

Tilbake

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i