Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Besøkte sykepleierstudenter

Malawi

Besøkte sykepleierstudenter

Statssekretær Laila Bokhari besøkte nylig Malawi og  Nkhoma sykepleierskole, som Kirkens Nødhjelp støtter. Kirkens Nødhjelp har særlig satset på utvikling av læreplaner og lederopplæring ved sykepleierskolen, men har også vært tungt inne med bygging av administrasjons- og undervisningsbygg, studentboliger, bibliotek, kantine og praksislaboratorium.

Prosjektet er støttet av den norske ambassaden i Malawi, og ambassadør Kikkan Haugen var med statssekretæren på besøket. Under besøket understreket Bokhari at sykepleierskolen representerer to av hovedsatsingsområdene til regjeringens bistandsarbeid – nemlig helse og utdanning.

Kirkens Nødhjelp håper at besøket kan bidra til at vårt samarbeid med den norske ambassaden innenfor helsesektoren kan tas opp igjen. Ambassaden kuttet etter mange år denne støtten til Kirkens Nødhjelps arbeid i 2016.

Tilbake