Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Helsesenter åpnet

Malawi

Helsesenter åpnet

I høst åpnet Kirkens Nødhjelp et nytt helsesenter i Malawi. Med støtte fra den norske ambassaden bygde Kirkens Nødhjelp fødestue, tilhørende klinikk og boliger for ansatte. Kirkens Nødhjelp har bygd flere fødestuer og klinikkbygninger siden organisasjonen har fokusert på å bedre helsetilbudet for gravide, nyfødte og småbarn.

Tchalo helsesenter ble overlevert til Kirkens Nødhjelps partner Livingstonia Synod, som arbeider under den kirkelige helseparaplyen Christian Health Association of Malawi (CHAM). CHAM har avtale med helsedepartementet, som har ansvar å lønne ansatte, mens medisiner og utstyr til senteret i vesentlig grad må skaffes til veie av CHAM. Helsesenteret ligger ved Malawi-sjøen, og høye fjell omkranser området. Det er ingen kjøreveier som fører til klinikken, men Tchalo nås med båt eller til fots.

Siden sterk vind og krappe bølger til tider kan hindre de gravide å nå Tchalo, bes kvinnene og deres ektemenn om å komme til senteret i god tid. Allerede ved åpningen var det åtte fødeklare kvinner på senteret. Klokken to samme natt kom det første barnet til verden. Selv om mødrehelse er et stort problem i utkant-Malawi, har systematisk innsats – ikke minst av Kirkens Nødhjelps partnere – ført til at barnedødeligheten har sunket med 50 % de siste seks årene. I løpet av 2016 vil Kirkens Nødhjelp ha overlatt seks slike klinikker til CHAM og to til myndighetene.

Tilbake