Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Hygienetrening i Pakistan

Pakistan

Hygienetrening i Pakistan

I oktober inviterte Kirkens Nødhjelp sine partnere i Shangladistriktet til et hygienekurs over tre dager. Målet var å øke kompetansen til hygienearbeidere som jobber på bakken i dette området. Hygiene og sanitærarbeid overfor barn hadde et spesielt fokus på kurset, og deltakerne brukte mye tid på å dele erfaringer slik at man skulle lære av hverandres fiasko- og suksesshistorier. Zohaib Hassan i Kirkens Nødhjelp Pakistan ledet kurset. Han var spesielt imponert over hvor aktive deltakerne var.

– Disse 22 verktøyene vi lærer bort skal reduserer helserisikoen for diare og andre sykdommer ved at befolkningen får mer kunnskap om menstruasjon, håndvask og håndtering av vann og lagring av mat, sier Hassan etter kurset.

Tilbake