Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Innbringende bier

Etiopia

Innbringende bier

I år kan du kjøpe en bikube som en av gavene som forandrer verden. Vi har vært i Etiopia og sett hvordan 20 bikuber endret livet til 20 landløse i et av de tørreste områdene i Etiopia.

For fem år siden var åsene i Addis Alem så tørre at det knapt var et tre eller en gresstust å se. Området, som kan være uten regn i opptil ni måneder, var det eneste stedet kyrne i området kunne gresse.

Berhanu var en av de landløse som slet med å skaffe seg et levebrød i distriktet. I 2011 bestemte Kirkens Nødhjelp seg for å avhjelpe situasjonen til de landløse sammen med partneren Den etiopiske evangeliske kirke. Man startet et klimaprogram der man blant annet stengte av områder en periode for å la naturen komme seg igjen. Området Beles Kuhil ble avstengt i 2012, og 20 landløse har plantet trær i åsen, noe som ikke bare har hjulpet med å få naturen tilbake til det den var; trærne lokket også bier til åsen. Kirkens Nødhjelp så hvordan biene trivdes og ga de landløse 20 bikuber, 16 bikolonier og kurs i birøkting. De landløse startet da sitt eget bikooperativ.

– Området så helt annerledes ut for tre år siden, og vi hadde ikke noe fast inntekt, sier Berhanu Dire, lederen for kooperativet.

I dag gir kooperativets 20 bikuber 150 kilo honning hvert år. Produksjonen har økt hvert år, men Berhanu forteller at hovedinntektene deres kommer fra videresalg av bikolonier til andre bønder i området. En bikoloni selges for 730 norske kroner.

Tørken som rammet Etiopia i vinter, ga store utslag i honningproduksjonen. – Vi fikk ikke høstet mye honning i vinter, sier Berhanu. Men kooperativet gir ikke opp og håper på å bli de beste honningprodusentene i området. I tillegg har birøkterne lært seg en ny kunst, nemlig kunsten å spare. – Vi har spart 30 000 norske kroner til nå, sier Berhanu stolt.

Tilbake