Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2016

Vannkraftverk gir ny energi

Guatemala

Vannkraftverk gir ny energi

Fire mayalandsbyer i Guatemala har i løpet av de siste fire årene fått tilgang til ren energi gjennom små vannkraftverk som de har bygget sammen med Kirkens Nødhjelps partnere, og nå selv er eiere av.

Prosjektstøtten som kom fra den norske ambassaden, er nå avsluttet, men disse barna fra landsbyen la Taña fikk først feiret vannkraftverket sitt med et opptog der alle skoleelevene i området deltok. Barna med hjelmene skal forestille «electricistas comunitarias» – lokale elektrikere/operatører av vannkraftverk.

Vannkraftverkprosjektene er et eksempel på arbeidet Kirkens Nødhjelp skal videreføre gjennom vårt nye felles landprogram med andre europeiske ACT-organisasjoner i Guatemala.

Tilbake