Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2018

Jenter setter foten ned

Jenter setter foten ned

I Gambella-regionen i Etiopia er andelen barneekteskap skyhøy. Nå lærer 2500 jenter hvordan de kan si nei til tvangsekteskap.

Hver femte jente i Gambella-regionen er gift før hun er 15, og hele 58 % av kvinner mellom 25 og 50 svarer i en undersøkelse at de ble gift før de fylte 18. Årsaken til tradisjonen som både skader jentene og barna deres, er både kulturell og økonomisk. Kavlifondet har nå gått inn med en betydelig sum for å styrke arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør i Gambella.

– Jeg vurderte å gifte meg med ham fordi familien min er så fattig, sier Abong fra Itang-distriktet. Siden faren er funksjonshemmet og ikke kan jobbe, vurderte 17-årige Abong seriøst å gifte seg med den 23 år eldre mannen hun aldri hadde møtt før. Men på denne tiden hadde hun rukket å få fem kurskvelder med rådgivning fra vår partner i prosjektet.

– Informasjonen jeg fikk på kurset hjalp meg til å takke nei til ekteskapet. Ellers ville jeg nok ha sagt ja, sier Abong.

Økonomisk problem

Addisalem Befekadu er leder for vårt prosjekt i Gambella, Etiopia. Foto: Aina Johnsen Rønning / Kirkens Nødhjelp.
Addisalem Befekadu er leder for vårt prosjekt i Gambella, Etiopia. Foto: Aina Johnsen Rønning / Kirkens Nødhjelp.

– Mange av disse blir giftet bort fordi familien trenger medgiften en bortgiftet datter gir. Fattige familier gifter bort døtre helt ned i elleveårsalderen, og derfor retter programmet seg inn mot jenter mellom 10 og 18, sier Addisalem Befekadu, leder for prosjektet. En undersøkelse i Gambella viser at 42 % av ekteskapene er økonomisk fundert. En annen viktig årsak er at dette har vært en tradisjon i området i generasjoner.

– Dette er ikke bare deres valg, vi må også inn og endre holdningene til foreldrene og til hele lokalsamfunnet. Det gjør vi ved å jobbe mot skoler, helsestasjoner og menigheter. Også gutter blir invitert inn i arbeidet i håp om at de skal bli endringsagenter i sin landsby, sier Addisalem.

Konkrete løsninger

For å styrke jentene jobbes det også på et mer konkret nivå med bygging av toaletter på skolene, utdeling av bind og innkjøp av garn.

– Ofte er det bare ett toalett til tusen elever, og det er vanskelig for jentene å dra på skolen dersom de har menstruasjon. Vi bruker skolene aktivt i endringsarbeidet, og lærerne er mentorer i programmet. Siden mange giftes bort av økonomiske grunner, kjøper vi inn garn og lærer dem å strikke slik at de kan bli mer økonomisk uavhengige. Da har de mer å si i familien og kan lettere stå i mot press fra foreldrene, sier Addisalem.

Ny satsing med Kavlifondet

Å få en slutt på barneekteskap er høyt oppe på agendaen hos den etiopiske regjeringen, og FN har støttet prosjektet, som Kavlifondet nå styrker. Å bygge toaletter på skolene er helt nytt i prosjektet, og man satser også på trygge og hyggelige kvinnerom på helsestasjonen, der jentene får rådgivning og behandling. Det viktigste som gjøres i prosjektet er imidlertid å endre holdninger, noe man gjør på alle plan.

– Også foreldrene engasjeres, og de får diplomer dersom de lar døtrene sine dra på de ukentlige møtene. Det setter de veldig pris på, da føler de seg sett og verdsatt, sier Addisalem.

Tilbake