Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Cisterneprosjekt ga pris

Brasil

Cisterneprosjekt ga pris

Kirkens Nødhjelps partner Diaconia er en av bidragsyterne til et storskala cisterneprogram som har gitt rent vann til millioner av mennesker i Brasil.

Nylig vant organisasjonene som står bak programmet Future Policy Award 2017. Juryen la vekt på at prosjektet både er klimavennlig, hjelper fattige og gir bedre matsikkerhet. Utgangspunktet var å sette ut en million vanncisterner i tørkerammede områder, slik at regnvann kunne brukes i tørkeperioder. Senere er prosjektet utvidet slik at det også kan brukes til matproduksjon. Diaconia har vært med siden starten og har nå eksportert ideen til Kirkens Nødhjelps partnere i Angola, som strever med samme tørkeproblematikk.

Tilbake