Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Ny teknologi for å samle inn data

Zambia

Ny teknologi for å samle inn data

Det er mulig å jobbe smartere også for bistandsbransjen, og i høst fikk Kirkens Nødhjelps ansatte i Zambia og Malawi samt flere partnerorganisasjoner opplæring i Magpi – en løsning for å samle inn data digitalt ved hjelp av mobil eller nettbrett.

Løsningen krever ikke internettforbindelse – noe som er en fordel i land som har dårlig dekning på landsbygdene.

– Som en partnerorganisasjon til Kirkens Nødhjelp er det enklere for oss å samle inn og behandle data slik at vi kan rapportere basert på fakta og ikke estimater. Dermed er det enklere for oss å samle inn penger fra andre givere, sier Ibrahim Mohamud fra partnerorganisasjonen CERID i Somalia. Kirkens Nødhjelp i Somalia er den første som har tatt i bruk løsningen og som dermed har høstet erfaringer også fra felt.

Tilbake