Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Statlig plan mot menneskehandel

Malawi

Statlig plan mot menneskehandel

Innenriksministeren i Malawi overrakte en femårig tiltaksplan mot menneskehandel fra gruppen som har sett på dette betydelige problemet i landet.

Kirkens Nødhjelp i Malawi har ledet arbeidet, og den norske ambassadøren Bjarne Garden var til stede under overrekkelsen av planen. Han understreket hvor viktig det var at planen ble satt i live, og ikke bare lagt i en skuff. Tiltak gruppen har foreslått er styrket rettshjelp for ofrene, mer forebyggende arbeid, evaluering og et tett samarbeid med sivile organisasjoner.

Tilbake