Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Tar Veggie ett skritt videre

Tanzania

Tar Veggie ett skritt videre

I snart et år har småbønder i Tanzania investert i Kirkens Nødhjelps Veggie-prosjekt, hvor investeringer i dryppvanning, såkorn og gjødsel gir 2 til 10 ganger økonomisk avkastning på 90 dager.

Resultatene er langt bedre enn normalt, og nå har de mulighet til å ta investeringene ett hakk videre. Ved å investere $125 eller mer på for eksempel bananfrøplanter. De får også her gratis opplæring og oppfølging. Denne gangen har de mulighet til å få en tidobling av investeringen i løpet av et år. Dette begynner å monne for bønder som jobber seg ut av fattigdomsfella.

– Vi har nå kunder i prosjektet som har gått fra å være blant de fattigste, til å bli blant de 10 % med høyest inntekt i Tanzania, sier Jakob Fagerland, som tok initiativet til prosjektet.

Tilbake