Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Ungdom til FN og EU for å lære

Jerusalem

Ungdom til FN og EU for å lære

Ti ungdommer fra Øst-Jerusalem dro i høst til FN og EU for å lære mer om menneskerettigheter.

De var både innom Brussel og Geneve som en del av et opplæringsprosjekt Kirkens Nødhjelp driver i samarbeid med vår danske søsterorganisasjon med støtte fra EU. Prosjektet har som mål å bevisstgjøre unge ledere om hvordan menneskerettighetsbrudd påvirker de unges hverdag i Jerusalem, og deltakerne skal tilbake til lokalsamfunnene sine for å bringe lærdommen videre.

Tilbake