Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Morsdag – Et barn blir født

Andakt

Morsdag – Et barn blir født

Når jeg skriver dette, er det morsdag i Malawi.

Som spesialreportasje i dagens «Nation on Sunday» omhandles uverdige forhold som bys fødende kvinner – vordende mødre. Eksemplene er mange på at landets økonomi ikke klarer å holde minimumsstandard på mange av fødselsklinikkene rundt i de grisgrente strøkene. Bygninger forfaller, det er underskudd på kvalifiserte helsearbeidere, og rent vann og elektrisitet er uforutsigbart. Denne krisebeskrivelsen kommer til tross for at statistikken for dødsfall under eller rett etter fødsel er halvert i løpet av de siste tyve årene.

I samme avis er beretningen om den kvinnelige høvdingen (traditional authority) som reddet 39 barn fra barneekteskap. Unge jenter ned til 12 år var, nesten uten unntak, «solgt» som barnebruder for å redusere antall munner som skal mettes i et fattig hushold. De ble reddet fra å bli «fødemaskiner» til igjen være barn og unge som kan se framover til skolegang og håp om et bedre liv.

Et sted i Bibelen antydes det at kvinnen kan frelses gjennom barnefødsel: «...Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen ....» (Tim 2. 15). En tolkning av dette verset har av enkelte vært at Eva ble forført av slangen i paradiset, og falt dypere enn Adam. Hennes redning og frelse vil være gjennom å føde nytt liv – barn.

Selv om bibelverset og tolkningen kan være fjern fra oss, skaper de resonans i noen tradisjonelle kulturer der de eksistensielle koblingene mellom fødsel, liv og død er tette. Unge jenter blir innpodet at meningen i kvinners liv finnes i å føde barn. Kvinnens egenverd på linje med mannens er ikke automatisk akseptert. Gjennom kirkene i Malawi forsøker Kirkens Nødhjelp å framelske bevisstheten om likeverdigheten mellom mann og kvinne gjennom fortolkning og formidling av de mange bibelske tekstene som understreker at menneskeverdet ikke er snakk om «mann eller kvinne», men om å være del av «Guds bilde». Denne formidlingen kobles sammen med verdiene vi finner i ulike uttrykk for menneskerettighetene.

På morsdagen blir jeg minnet om Maria, Jesu mor. Da hun var blitt gravid og ble bevisst at hun bar på et barn, ble hun svært oppstemt og delte poetisk det som er kalt Marias Lovsang, Lukas, 1, 46-49:

«Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. ...»

Maria opplevde seg ikke som en fødemaskin. Hennes graviditet pekte framover og ble satt i sammenheng med frigjøringen som skulle følge gjennom barnet hun bar på.

I denne ånd er det avgjørende at kvinner som føder barn i Malawi gjør det som resultat av bevisst valg og ønske om å få barn. Fødsel og spebarnsperioden skal være preget av trygghet, faglig oppfølging og verdige omgivelser. Kirkens Nødhjelp er til stede for å sikre jenters rett til å utvikle sine potensialer og når tiden er moden gi fødende bedre kår.

Tilbake