Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Født i ørkenen

Juleaksjonen: Et barn er født

Født i ørkenen

Fire år gamle Sassi mistet moren sin like etter at lillesøsteren ble født. Nå blir de begge tatt vare på av Amina, som kan la dem vokse opp i en totalt reformert landsby.

Vi treffer Amina og barna i en Tatar-landsby i utkanten av ørkenen i Shanghar-distriktet i Pakistan. Her har Kirkens Nødhjelp jobbet aktivt med vann, hygiene og sanitær i flere landsbyer. Det var ikke urent vann, men en svulst i magen som tok livet av moren til Sassi og lillesøsteren.

– Hun gråt hver eneste natt etter at moren døde, og ble ikke rolig før jeg tok henne til meg, sier Amina, som passer på Sassi på dagtid.

Lite syke

Tatarene i Haji Hasim Foqir er svært fattige og har ingen egne transportmidler å komme seg til byen for å få helsehjelp. Fire år gamle Sassi har imidlertid en trygg barndom foran seg uten alle plagene som dårlig vannkvalitet og hygiene gir. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
Tatarene i Haji Hasim Foqir er svært fattige og har ingen egne transportmidler å komme seg til byen for å få helsehjelp. Fire år gamle Sassi har imidlertid en trygg barndom foran seg uten alle plagene som dårlig vannkvalitet og hygiene gir. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Landsbybeboerne i Haji Hasim Foqir sier at de så på toaletter som et byfenomen og mente det var fremmed i deres kultur. Kirkens Nødhjelps partner RDF fikk dem til å endre mening.

– Vi var ikke klar over den gode praksisen med håndhygiene. Nå er sykdommer som diare, malaria og oppkast nesten borte i landsbyen vår. Og dersom noen blir syke, er det ikke lenger slik at alle blir syke, sier Amina.

Sassi tar et godt tak i Amina når vi vises rundt i landsbyen. Amina, som har fire egne barn, vet hva Sassi slipper av plager som kommer av forurenset vann.

– Min to år gamle sønn ble veldig dårlig på grunn av diare for ett års tid siden. Jeg ble veldig bekymret etter tre dager og tok ham med til byen for legebehandling. Det kostet oss 5000 rupies (kr 500), som vi jo ikke hadde. Tidligere var barna mine syke hver dag. Nå har det gått åtte måneder siden vi fikk toaletter og rent vann, og de har ikke vært syke en eneste dag, sier Amina og rusker Sassi i håret.

Tilbake

La flere fylle fem!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned