Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Gratulerer, mamma!

Changemaker

Gratulerer, mamma!

Jeg hadde unnet Kirkens Nødhjelp å pensjonere seg, bruke tiden sin på å spille petanque, lage joikakaker med kokte poteter og høre på Jussi Bjørling.

Dessverre trengs dere fortsatt. Verden trenger en sterk stemme som viser urettferdigheten, men samtidig gir oss handlingsalternativ mot den samme uretten. Vi trenger Kirkens Nødhjelp som lindrer nød og bygger bro mellom forskjellige verdensoppfatninger og religioner. Med en slik utfordring og en verden i stadig endring kommer 70 års erfaring godt med i møte med oppgavene som venter.

Som Changemaker har vi lært av mamma og tatt til oss livsoppgaven å bidra til en rettferdig verden. Heldigvis er vi flere som jobber mot det samme målet. For når vi forener krefter, blander erfaring og nye tanker, finner vi løsninger på de grunnleggende strukturene som reproduserer urettferdighet og fattigdom. I år har vi forent kreftene mellom mor og datter på flere områder.

Ett av dem er et verdensforandringskurs for konfirmanter. Sammen med Kirkens Nødhjelp skal Changemaker spre kunnskap om utvikling og hvorfor politikken vi har her i Norge henger sammen med resten av verden. Sammen med konfirmanter fra hele Norge skal vi finne ut hvordan vi som ungdom kan skape det samfunnet vi ønsker å være en del av, utvikle våre lederegenskaper og få forståelse for gruppedynamikk. For sammen kan vi skape en verden der menneskeverdet respekteres, og jo flere endringsagenter vi er – jo mer klarer vi å forandre.

I år har vi også forent kreftene rundt ungdomsarbeid utenfor Norges grenser. For folk forandrer verden, og folk lever ikke bare i Norge.Vi har hatt utveksling med flere land hvor Kirkens Nødhjelp har partnere og arbeid, og lært hverandre om kampanjearbeid og politisk endring ut fra våre virkeligheter. Mulighetene for samarbeid er større enn noensinne. Internett og smarttelefoner har gjort oss til vandrende verdenskommunikatører. Og mens vi holder våre folkevalgte ansvarlig, holder ungdom i for eksempel Pakistan, Somalia og Kongo, sine ledere ansvarlig. Slik legger vi til rette for en rettighetsbasert utvikling.

Dette er bare noen av områdene der Changemaker og Kirkens Nødhjelp gjør hverandre sterkere. For i en tid der det virker som om mange har glemt historien og glemt hvor farlig det er å basere politikk og løsninger på frykt, trenger vi Kirkens Nødhjelps 70 år med hukommelse for å minne oss på at verden blir et bedre sted når mennesker behandles som mennesker.

I Changemakers vedtekter står det at organisasjonen kun kan oppløses når verden er blitt rettferdig. Vi håper vi kan gå av med pensjon før vi fyller 70 – og gleder oss til å gjøre alt vi kan for nettopp det i samarbeid med mamma.

Gratulerer med 70 år!

Tilbake