Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Kirkens Nødhjelp inn i Bangladesh

Gardermoen

Kirkens Nødhjelp inn i Bangladesh

Kirkens Nødhjelp sendte nylig sitt første humanitære kriseteam til Bangladesh for å hjelpe rohingyane som har flyktet fra Myanmar.

– Rapportene vi får fra vår lokale partner vitner om helt forferdelige forhold, sier Gudrun Bertinussen, leder for humanitær seksjon i Kirkens Nødhjelp.

Bertinussen er en del av den første gruppen som nå er på vei til Bangladesh. For å støtte, og bli en del av, innsatsen til organisasjonens lokale partner som skal levere rent vann, latriner og tiltak for å forebygge kjønnsbasert vold.

- Med over 800.000 flyktninger i grenseområdet, vet vi at kun 18 prosent i dag har tilstrekkelig tilgang på trygt drikkevann. I en slik situasjon er faren for eksplosiv spredning av kolera og andre vannbårne sykdommer overhengende, og vi vil derfor gjøre hva vi kan for å sikre rent vann til så mange som mulig.

FN rapporterer at 74 prosent av flyktningene lider av diare, og at de sanitære forholdene er svært mangelfulle.

- Flyktningene mangler så godt som alt, så vi forventer å jobbe under svært krevende forhold for flyktninger i en helt ekstrem situasjon, sier Bertinussen.

Tilbake