Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2024

Kroppsspråk som gir liv

Andakt:

Kroppsspråk som gir liv

– Det er blitt mye tørrere her. Klimaendringene kommer på toppen av alt det andre!

Av Einar Tjelle, internasjonal direktør i Den norske kirke.

Jeg besøkte Syria for noen måneder siden og hørte dette hjertesukket fra en som jobber for en av Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner. På toppen av strenge sanksjoner, superinflasjon og traumer etter mange år med krig er mangel på rent vann noe av det mest kritiske for vanlige folk i Syria. Det gjør både jordbruk og daglig liv vanskelig for en stor del av befolkningen.

Mange steder i Afrika er dette enda mer prekært. Men kontrastene blir kanskje tydeligere i Midtøsten. Også i nabolandet Irak er det blitt skummelt tørt den siste tida. De frodige elvene Eufrat og Tigris har i tusener av år skapt så mye frodig liv langs elvebredden. Nå er det sørgelig uttørket, forteller en kollega fra Irak. De siste månedene har vi sett hjerteskjærende bilder fra en ung befolkning i Gaza uten vann, mat og medisiner, og som har mistet livet i tusentall i den massive bombingen. Men ser vi bort? Forstyrret det julen og pågangsmotet vi trenger for det nye året?

Det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere mot meg, sier Jesus i Matteusevangeliet kapittel 25. Det verset har fulgt meg siden jeg var i tenårene og fikk se en film om hvordan den lille nonnen Moder Theresa levendegjorde dette blant Calcuttas utsatte gatebarn.

Troen må være praktisk. Møtene med ham som i julen ble født inn i vår kroppslighet og fattigdom, skjer på ny hele tiden, hele året. Og særlig der liv er truet. Men noen ville rettferdiggjøre seg i den gamle lignelsen: Men når så vi deg sulten, tørst, uten klær og i fengsel? Det er i beste fall en farlig åndeliggjøring eller teoretisering av det største og viktigste budet når vi også hører dette bli snakket bort, som et ekko i vår tid. Eller med den falske påstanden om at kirken ikke skal bry seg med politikk.

For sann kjærlighet kan ikke snakkes bort. Derfor er jeg så glad for Kirkens Nødhjelp og at tro, håp og kjærlighet blir til kroppsspråk og praktisert hver eneste dag i både påvirkningsarbeid, sanitære løsninger og nye brønner. Rent vann betyr ALT for hun som ikke har.

Å mobilisere sammen til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon om noen uker som bøssebærer, giver og oppdragsgiver er derfor dypt meningsfylt. Vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. La oss våge å møte blikket til en av disse minste små i 2024. La oss bruke et kroppsspråk som gir liv. Slik går vi sammen videre i det nye året og praktiserer håp.

Tilbake