Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2024

Om fasteaksjonen

Fakta:

Om fasteaksjonen

Årets aksjonsdager er 17.–19. mars.

HVA ER FASTEAKSJONEN?

Fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingsaksjon etter TV-aksjonen. Aksjonen organiseres over hele landet, og inntektene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Mange konfirmanter går med bøsser under Fasteaksjonen som en del av sin konfirmanttid.

HÅP I EN DRÅPE VANN

Rent vann forandrer alt. Derfor jobber Kirkens Nødhjelp alltid med vann som fokus i våre prosjekter. Et håp kan begynne med en dråpe vann og gi en fremtid uten sult, fattigdom, sykdom, krig og konflikt. Sammen kan vi skape endring!

HVORFOR HETER DET FASTEAKSJONEN?

Fastetiden er navnet på de syv ukene fra askeonsdag til første påskedag. Fasteaksjonen gjennomføres alltid uken før palmesøndag og er en mulighet til å utøve nestekjærlighet i praksis og være med på å gjøre verden til et mer rettferdig sted.

Visste du at ...

... den første Fasteaksjonen ble gjennomført i 1967? Det betyr at årets fasteaksjon er nr. 57 i rekken!

… mer enn 40.000 unge og voksne frivillige er med å samle inn penger under Fasteaksjonen?

… mer enn 1 million mennesker har gått med bøsse siden Fasteaksjonens oppstart?

… midlene fra Fasteaksjonen sikrer at vi kan reagere raskt med livreddende nødhjelp i katastrofer, men også sikre varig tilgang til rent og trygt vann i en rekke ulike land?

Tilbake