Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2024

 – Kanskje viktigere enn noen gang

Fasteaksjonen:

– Kanskje viktigere enn noen gang

Arna Berg (80) har vært med på Fasteaksjonen i en årrekke. Bred markedsføring og gode eksempler fra Kirkens Nødhjelps arbeid er viktig for å lykkes, mener hun.

TEKST: Kristine Eid FOTO: Privat

– Jeg husker godt Fasteaksjonen fra da jeg var liten. Da kom det en papirbøsse i postkassen. Den stod på bordet i fastetiden og kunne fylles med penger. Det var før Kirkens Nødhjelp startet med dør-til-dør-aksjon, forteller 80 år gamle Arna Berg. Hun har vært med på Fasteaksjonen i en årrekke.

Berg er sosionom og har vært sosialsjef i Åseral i Agder. I mange år har hun jobbet frivillig og vært engasjert i arbeidet i Åseral kirke.

– En av årsakene til at jeg engasjerte meg i Fasteaksjonen, var det sosiale og det diakonale arbeidet. Vi lever i en del av verden hvor vi har det veldig godt. Det er derfor viktig å tenke på de som ikke er like heldige som oss, og gjøre det vi kan for å hjelpe dem, sier Berg.

– Å SKAPE ENGASJEMENT

Med flere fasteaksjoner bak seg har hun flere gode tips til hvordan man gjennomfører Fasteaksjonen.

– Å skape engasjement blant konfirmantene, og få dem til å forstå hva pengene som samles inn går til, er en viktig del av jobben, sier Berg.

Hun har besøkt flere av Kirkens Nødhjelps prosjekter i Tanzania og Malawi. Blant annet har hun besøk Haydom-sykehuset i Tanzania, hvor Kirkens Nødhjelp er en viktig støttespiller. I tillegg har hun besøkt flere av  vannprosjektene i de to landene som blant annet er satt i gang for å gi flere mennesker tilgang til rent drikkevann.

– Jeg forteller konfirmantene om prosjektene jeg har besøkt i Malawi og Tanzania og hvordan Kirkens Nødhjelp samarbeider tett med lokale partnere og kirkesamfunn, og hvordan organisasjonen jobber for å være raskt på plass med hjelp når en krig eller katastrofe inntreffer, som for eksempel da Russland gikk til fullskala invasjon på Ukraina i 2022, sier Berg.

Etter Fasteaksjonen er det viktig å løfte fram resultatene og takke de som har deltatt.

– I Åseral kirke feirer vi med kaffe og marsipankake, forteller Berg.

– LØFTE FRAM EKSEMPLER

I tillegg er bred markedsføring og synlighet av Fasteaksjonen i forkant avgjørende, mener hun.

– Det er viktig at folk får med seg tidspunktet for Fasteaksjonen og når vi går rundt med bøssene. I både kirkebladet og andre kanaler er det viktig å løfte fram eksempler på hva pengene har gått til tidligere år, og hva de skal gå til i år. I år vil blant annet hjelp til de som er rammet av krigen i Midtøsten og Ukraina, være viktig, sier Berg.

Vi lever i en verden hvor krig og konflikter øker, og det har blitt enda mer tydelig hvor viktig en grunnleggende ting som rent drikkevann er for menneskene som blir rammet, sier hun.

– Det som skjer i Midtøsten og Ukraina nå, er forferdelig. Antall mennesker som trenger humanitær hjelp i verden, øker. Derfor er Fasteaksjonen i år kanskje viktigere enn noen gang, sier Berg

Tilbake