Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2024

– Alt er ikke håpløst

Haiti:

– Alt er ikke håpløst

En langvarig voldsbølge har forverret situasjonen i Haiti, et av verdens fattigste land. – Men vi ser at det er mulig å gjøre noe bra, sier landrådgiver Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp.

TEKST: Åsne Gullikstad FOTO: Prospery Raymond

På bilde over ser vi Johan Hindahl, landrådgiver for Haiti i Kirkens Nødhjelp, under sitt besøk i Haiti.

De 2000 innbyggerne i landsbyen Léger sør i Haiti brukte tidligere én time på å hente vann. Nå er det nettopp installert vann på den lokale skolen der litt under 300 elever går.

– På denne skolen har vannet bidratt til bedre barnehelse. Vi har partnere som er godt forankret i lokalsamfunnene, og vi ser at arbeidet faktisk gir resultater, forteller Johan Hindahl.

Han er Kirkens Nødhjelps landrådgiver for Haiti og besøkte skolen under en reise til Haiti i desember.

Det er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjoner i Haiti som har bidratt til vanninstallasjonen, med penger fra det norske Utenriksdepartementet. Vannpumpen drives av solcellepanel, og en komite som består av rektor og lærere, har fått opplæring i å rense vannfilteret. Hver familie i landsbyen betaler to dollar per måned for å få tilgang til rent vann.

GJENGVOLD

Men bakteppet er dystert: Haiti er et av verdens fattigste land og det fattigste i Latin-Amerika. Landet ligger på samme øy som Den dominikanske republikk i Det karibiske hav, men har en langt vanskeligere situasjon.

Den pågående voldsbølgen i Haiti har tvunget tusenvis av mennesker til å forlate hjemmene sine, ifølge FN. Tungt væpnede gjenger kontrollerer i dag 80–90 prosent av hovedstaden Port-au-Prince og området rundt.

Johan Hindahl har fulgt Haiti helt siden 1998 og har besøkt landet jevnlig.

– Et stort problem i Haiti er at det er store forskjeller mellom fattig og rik, sier Hindahl.

Han tegner også et bilde av et land som har opplevd svært mange kriser. Den aller største i nyere tid var jordskjelvet i 2010, der minst 200.000 mennesker døde. Jordskjelvet rammet særlig hovedstaden Port-au-Prince og området rundt.

SIKKERHETSSTYRKE

Det er særlig de siste fem årene at gjengvolden har preget hovedstadsområdet. De siste månedene er det blitt noe bedre der, men til gjengjeld har volden spredt seg til litt nord for hovedstaden, forteller Hindahl.

FNs sikkerhetsråd godkjente i september å sende en internasjonal sikkerhetsstyrke til Haiti. Den multinasjonale styrken skal ledes av Kenya og har fått mandat for ett år. Planen er å utplassere den i begynnelsen av 2024, men i skrivende stund er dette uavklart.

På grunn av tidligere erfaringer har ikke FN et godt omdømme i Haiti, forteller Hindahl.

– Men mange sier at situasjonen er så ille at de ikke ser noen annen utvei enn en internasjonal styrke, sier han.

Jenter foran vannkiosk Haiti Foto Prospery Raymond Kirkens Nødhjelpred.jpg
Før måtte de 2000 innbyggerne i landsbyen Léger sør i Haiti bruke én time på å hente vann. Nå har Kirkens Nødhjelps lokale partner nettopp installert vann på den lokale skolen.

ROLIGERE I SØR

Kirkens Nødhjelps arbeid pågår i en annen del av landet enn hovedstaden: i fylkene Grand’Anse og Sud i sør.

– Situasjonen lokalt der er relativt fredelig, sier Hindahl.

Siden 2017 har Kirkens Nødhjelp hatt et felles kontor i Haiti med to andre organisasjoner, Lutheran World Federation (LWF) og tyske Diakonie Katastrophenhilfe (DKH).

I tillegg til å bidra til å skaffe bedre vann og toalettforhold jobber Kirkens Nødhjelp i mindre skala med lokale partnere for å styrke landbruksproduksjonen.

– Folk går sammen om mindre jordlapper der de dyrker grønnsaker som kan bedre ernæringen. De dyrker planter som ikke utarmer jorda, og som kan selges på markedet. På den måten styrker de sitt eget kosthold og får i tillegg inntekter, sier Hindahl.

Alt arbeidet skjer gjennom lokale partnerorganisasjoner.

– Dette er haitianere som hver dag gjør en kjempeinnsats for at folk skal få det bedre i sitt eget land, sier Hindahl.

Han påpeker at det internasjonale samfunnet ikke har klart å bidra til at Haitis fattige har fått en stabil og god utvikling.

– Det internasjonale samfunnet har sviktet Haiti. Samtidig ser vi at på lokalt nivå er det mulig å gjennomføre mye på en god måte. Alt er ikke håpløst. Vi må prøve å knytte bånd og jobbe med våre haitianske partnere og kolleger. Det er der håpet ligger i den situasjonen vi er i, sier Johan Hindahl.

Tilbake