Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2024

Det livsviktige vannet

Leder:

Det livsviktige vannet

Vi går snart inn i fastetiden – årets høydepunkt for oss i Kirkens Nødhjelp. I norske menigheter over hele landet er planleggingen av Fasteaksjonen allerede godt i gang.

Pengene som samles inn under Fasteaksjonen, brukes til å redde og forandre liv over hele verden. Det gir oss mulighet til å rykke ut med nødhjelp raskt når krig, kriser og katastrofer inntreffer. Som da krigene i Ukraina, Sudan og Midtøsten brøt ut, og da flere jordskjelv rammet Syria og Afghanistan.

Det er håp i en dråpe vann, sier vi i Kirkens Nødhjelp. For det å sikre mennesker tilgang til rent vann har vært en viktig del av arbeidet vårt i mange år, og vi har sett hvordan rent vann gjør en forskjell og endrer liv.

I årets aksjon møter vi libanesiske Rachelle og syriske Goufran, som har fått livet forandret av det livsviktige vannet. De bor i landsbyen Deir El Ghazal i Libanon, som hadde vært uten vann i 40 år. Takket være midler fra Fasteaksjonen kunne vi bygge en vanntank på 800.000 liter med nok vann til landsbyen med nesten 3000 mennesker.

Fasteaksjonen er Kirkens Nødhjelps bidrag til en meningsfull fastetid. Slik oppfyller vi sammen profetordet som kom mer enn 700 år før Jesu fødsel: «Dette er fasten jeg har valgt; å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, (…) å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.»
Jer 58,6–7.

Årets fasteaksjon går av stabelen 17.–19. mars. Da settes en enorm dugnad i gang over hele landet, hvor konfirmanter og frivillige i alle aldre deltar. I dette magasinet møter vi 80 år gamle Arna Berg fra Åseral i Agder. Hun har deltatt i Fasteaksjonen siden hun var liten. En av årsakene til at hun engasjerte seg i Fasteaksjonen, var det sosiale og det diakonale arbeidet.

– Vi lever i en del av verden hvor vi har det veldig godt. Det er derfor viktig å tenke på de som ikke er like heldige som oss, og gjøre det vi kan for å hjelpe dem. Nå øker antall mennesker i verden som trenger humanitær hjelp. Derfor er Fasteaksjonen i år kanskje viktigere enn noen gang, sier hun.

Med engasjerte frivillige som Arna, menigheter og støttespillere i ryggen er Kirkens Nødhjelp en betydelig sterkere organisasjon enn hva vi ville vært uten. I landene vi jobber i, ser vi hvordan denne dugnadsånden gir folk tilgang til rent vann, redder liv og skaper håp for noen av verdens mest sårbare mennesker. Vi er enormt takknemlig for denne innsatsen.

Med ønske om en velsignet fastetid!

Tilbake