Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2024

Gjennomslag for ny helselov

Tanzania:

Gjennomslag for ny helselov

I syv år har Kirkens Nødhjelp, sammen med vårt kirkenettverk i Tanzania, kjempet for en ny helselov. Lovforslaget har vært utsatt to ganger i parlamentet, men etter omfattende lobbyvirksomhet gikk lovforslaget igjennom.

TEKST OG FOTO: Anette Torjusen

På bilde over ser vi Lege Jane Manyahi ved Cardinal Rugambwa Hospital i Dar-es-Salaam i Tanzania.

– Dette er en viktig milepæl for hele Afrika og en lov som vil få stor presedens over hele kontinentet, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

15 millioner mennesker i Tanzania har ikke råd til å betale for helsehjelp eller sykehus. Den nye loven skal sikre at alle får tilgang til behandling og medisiner.

– Med denne loven har myndighetene skrevet en viktig kontrakt med sine landsmenn. Ikke bare vil loven redde utallige liv, men den vil også bidra til en utbygging av helsetilbudet i landet, sier Høybråten.

VIKTIG FOR KVINNER OG BARN

Loven innebærer at innbyggerne nå blir pliktige til å betale helseforsikring. Forsikringspengene settes i et fond. De fattigste er fritatt fra å betale forsikring, men får nå hjelpen de trenger gjennom fondet. I tillegg til forsikringen skal myndighetene skattlegge en rekke varer og tjenester, som tobakk, alkohol, luksusvarer og banktjenester. Alle i landet vil nå få et helsekort som viser at de har rett til helsehjelp. I dag avvises, og i verste fall dør, pasienter utenfor landets sykehus fordi de ikke kan betale.

– Millioner av mennesker vil nå få en lysere morgendag. Dette betyr spesielt mye for kvinner og barn, som er ofre for manglende helsetilbud i dag, sier Høybråten.

IKKE MULIG UTEN VÅRE KIRKEPARTNERE

Gjennomslaget for loven hadde ikke vært mulig uten våre kirkepartnere.

– De har ikke gitt opp kampen og har brukt hele nettverket sitt for å få gjennomslag. Helt til høyeste hold, sier Høybråten. Leder for det tverrkirkelige nettverket i Tanzania, Edmund Matotay, har ledet dette arbeidet de siste fem årene.

– Vi har ikke ord, vi kan nesten ikke tro det, sier han lettet.

Matotay forteller at det har vært mange diskusjoner rundt hvordan dette skal finansieres, og hvordan man skal kartlegge de aller fattigste, som skal fritas fra å betale forsikring.

– Nå har vi funnet en god løsning som alle er fornøyd med. Denne loven hadde ikke vært mulig uten Kirkens Nødhjelp, som har skapt en plattform for dette arbeidet og vært en aktiv pådriver, sier han.

Loven kan tre i kraft i juli i år.

MÅTTE AVVISE PASIENTER

Lege Jane Manyahi ved Cardinal Rugambwa Hospital i Dar-es-Salaam i Tanzania har måttet avvise pasienter fordi de ikke har hatt råd til helsehjelp. Hun forteller at folk har dødd, og mange kvinner har født utenfor porten til sykehuset.

– Det har vært smertefullt og utrolig trist å avvise folk fordi de ikke har hatt råd til behandling. Senest i går døde en nyresyk mann fordi han ikke hadde fått hjelp i tide. Derfor har denne loven vært utrolig viktig, sier hun.

Tilbake