Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2023

En aktiv faste

Leder

En aktiv faste

Vi nærmer oss fastetiden – årets høydepunkt for oss i Kirkens Nødhjelp. Snart skal titusenvis av frivillige fra hele landet gjøre en innsats for en mer rettferdig verden. Sammen med norske menigheter gjør vi fasten relevant i vår tid. For vi trenger fastetiden, kanskje mer enn noensinne.

Vi trenger å reflektere over hvem vi er, hvem vi vil være, hva vi har, og hvordan vi bruker det vi har fått. Og vi trenger en utadvendt, aktiv faste som handler om mer enn å si nei til livets fristelser.

Når vi leser i Det gamle testamentet, ser vi at profeten Jesaja refser en faste som han kaller «å plage seg selv». Han utfordrer til en faste som setter undertrykte fri, hvor vi deler brød med de som sulter, og lar hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Å gi klær til den som er naken, og ikke snu ryggen til andres behov (Jes 58,6). Dette er et godt eksempel på å gjøre tro om til handling. I stedet for å nøye oss med å sende våre tanker og bønner til de som trenger hjelp, gjør vi noe aktivt for å bidra.

Pengene som samles inn under Faste-aksjonen, brukes til å redde liv og forandre liv over hele verden. I årets aksjon får du møte mennesker som har fått hverdagen forandret av det livsviktige vannet. For som vi vet: Det er håp i en dråpe vann.

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Hvert år setter vi også søkelyset på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og bruker stemmen vår.

Med engasjerte frivillige, menigheter og støttespillere i ryggen er Kirkens Nødhjelp en betydelig sterkere organisasjon enn hva som ellers ville vært tilfellet.

Vi ser at fokuset i kirker over hele landet rettes utover mot verdens urettferdighet og på vårt ansvar for å være en del av løsningen. I landene vi jobber i, ser vi hvordan denne dugnadsånden redder liv og skaper håp i svært vanskelige situasjoner. Det er vi enormt takknemlige for.

God faste!

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake