Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2023

Møter fienden ansikt til ansikt

Møter fienden ansikt til ansikt

For å få slutt på vold, krig og konflikt i områdene rundt Malakal satses det stort på unge fredsambassadører. Håpet er at unge skal bane vei for vennskap og fred i konfliktområder.

Tarateel Aiteyb er bare 19 år, men har store drømmer for landet sitt. Her sitter hun sammen med Samel Kur (til høyre) og Dieu
Makuach (til venstre).

Så langt øyet kan se, er det bare ødelagte hus, rustne stoler og bord og store sletter. Det er lite som vitner om at Malakal var en vital og stor by i Sør-Sudan. Nå er det bare rester igjen. Fortsatt herjer konflikter rundt området ved Nilen, og det kommer stadig meldinger om kamper mellom ulike grupperinger. Freden er så skjør. En kirke må voktes, så ikke de få stolene som står der, blir stjålet. Det er lovløse tilstander. 

– Se på det vakre landet mitt. Hvorfor skulle ikke vi få fred? Hvorfor skal ikke vi klare det? Vi har verdens fineste land, men vi kan ikke fortsette å krige, sier 19 år gamle Tarateel Aiteyb.

– Unge må ta ansvar for fred

Midt i konflikt og angrep spirer det et håp. Blant de unge. En av dem er Tarateel. Hun er med i en ungdomsgruppe som skal få ungdommer til å skape fred. I gruppa er det unge fra ulike etniske grupper som har vært i konflikt i mange år.

– Vi er generasjonen som skal fikse dette. Vi er de unge, det vi som nå må ta ansvar for fred. Hvis vi står sammen, så kan vi få det til. Vi må legge alt som er gjort mot oss, bak oss. Vi må stå sammen mot krig. Vi må skape fred, sier hun. 

Under et tre ved Nilen sitter ungdommer fra ulike landsbyer og ulike etniske grupperinger. Forfedrene deres har slaktet hverandre, hatet og vært voldelige mot hverandre. Det har vært angrep og blodbad. Nå har ungdommene fått nok. De vil vokse opp i et land med fred. Kirkens Nødhjelp arrangerer fredsmøtene blant ungdommer, hvor de skal delta i samtaler flere ganger i året.

sor23.jpg

Krigen er aldri langt unna i Malakal. Foran ungdommene som har
fredssamtaler ligger det rester av automatgeværet kalasjnikov.

Tarateel forteller at hun først var skeptisk da hun møtte ungdommer fra nabolandsbyene. Historien og alvoret i det som har skjedd, satt fortsatt i kroppen, forklarer hun. 

– Vi var jo splittet da vi først kom hit, men nå synes jeg det er helt fantastisk. Det å møte andre ungdommer som føler som meg, og som ønsker fred like mye, det betyr alt. Vi er så takknemlige for at vi ble samlet slik på denne måten. 

Hun forteller at de snakker om fortiden, fremtiden og hvordan de kan løse dagens problemer.

– Vi ønsker det samme. Vi ønsker fred. Det er en utrolig god start på en relasjon. Nå har jeg fått venner fra steder som var helt utenkelig. Vi er brobyggere og drar tilbake til landsbyene våre og forteller om fred og viktigheten av fred. Våre stemmer blir hørt nå, takket være dette fredsarbeidet, sier hun. 

Selv skal hun studere medisin, men ser for seg at hun på sikt skal bli politiker. Hun ønsker nemlig å gjøre noe med korrupsjon og lønninger. Hun vil være med å bygge nasjonen. 

– Det er ikke vanskelig å endre oss, vi må bare ønske det. Alle sammen. Vi må ville det samme. Vi må dele den samme drømmen. 

Må bygge tillit

I ringen under treet går diskusjonene høylytt. Det kommer mange forslag til hvordan man kan jobbe for fred. 

Samel Kur forslår at man kan bygge felles bibliotek, forene unge gjennom ekteskap fra ulike etniske grupper, ha felles trening, ungdomsklubber og festkvelder. 

– Vi må komme sammen, dele ideer og lederskap. Vi må lære de voksne å lytte til hverandre og sammen bygge tillit. Tilliten er ikke der nå, men den kan vi bygge, sier han fast bestemt.

politi2.jpg

Alt av verdi blir plyndret i Malakal i Sør-Sudan. Derfor er det innleid vakter for å vokte kirken. Tak og stoler har blitt stjålet flere ganger, så noen må passe på hele døgnet.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake