Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2023

Sammen for rent vann

Sammen for rent vann

I Nigeria er vannmangel et stort problem. Grundfos Norge og Kirkens Nødhjelp har nå etablert to soldrevne pumpestasjoner for å gi rent vann til sårbare flyktninger i det kriserammede landet.

Nesten 800 millioner mennesker i verden mangler tilgang til rent vann. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold. Ikke bare er det nedverdigende og ubehagelig å ikke ha mulighet til å gå på do, men det er også stor sjanse for spredning av farlige sykdommer når man ikke har mulighet til å ivareta god hygiene.

Det finnes nok ferskvann i verden hvis vi forvalter det på riktig måte, men økonomi og manglende infrastruktur står i veien for at alle skal få tilgang. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere steder. Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannkildene vi har, og at vi investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.

Et viktig samarbeid

I Nigeria samarbeider Grundfos Norge og Kirkens Nødhjelp om å gi flere mennesker tilgang til rent vann.

– En del av selve formålet til Grundfos handler om å bidra med rent og sikkert vann til dem som trenger det mest og er mest sårbare i verden. Dette gjør vi både gjennom midler og teknologi, sier Truls Lystang, administrerende direktør i Grundfos Norge.

En av Grundfos’ grunnverdier er et ønske om å gjøre en positiv forskjell i verden. 

Vann til mennesker på flukt

I Nigeria er mer enn 2 millioner mennesker på flukt i sitt eget land, og mer enn 500 000 har flyktet fra andre land. Blant disse menneskene er behovet for vann prekært.

– Med dette samarbeidsprosjektet får vi i Grundfos Norge, som første selskap utenfor konsernet i Danmark muligheten til å gå inn i «vårt eget» prosjekt. Sammen med Kirkens Nødhjelp bidrar vi sammen med både medarbeidere og kunder til å gjøre en unik forskjell, sier Lystang.

Soldrevne pumpestasjoner fra Grundfos

Krisen i det nordøstlige Nigeria er preget av vold mot sivile, interne flyktninger og akutte humanitære behov. Spesielt barn går en usikker fremtid i møte.

– Vi er utrolig stolt over at vi sammen, på så kort tid, har etablert to soldrevne pumpestasjoner. Det å være med på å gi rent vann betyr mye for de sårbare flyktningene, og det betyr mye for oss å hjelpe, sier Siv-Camilla Strøm, prosjektleder for samarbeidet med Grundfos Norge. 

grundfos-beskaret (1).jpg

Administrerende direktør Truls Lystang og prosjektleder Siv-Camilla Strøm fra Grundfos Norge.

Tekst: Frode Fosse Valland. Foto: Kirkens Nødhjelp/Grundfos.

Tilbake