Kirkens Nødhjelp Magasinet

01 2023

Tennbriketter mot avskoging og voldtekt

Tennbriketter mot avskoging og voldtekt

I Nigeria er Kirkens Nødhjelp i gang med et nytt og innovativt pilotprosjekt. Slam og avføring fra latriner gjøres om til tennbriketter for internt fordrevne og sårbare grupper.

Prosjektet er en del av kampen mot miljøforurensning gjennom at tennbriketter produseres av slam og avføring, og dermed erstatter vedfyring. Målet til piloten er å skape verdi av det som i utgangs-
punktet er avfall, sikre trygg håndtering av slam fra latriner, redusere avskoging, forhindre at jenter og kvinner blir utsatt for risiko når de henter ved, og skape grobunn for inntekter til mennesker som lever i fattigdom.

– Når latrinene skal tømmes og graves ned, kan det skape utfordringer for drikkevannet. Vi ville tenke innovativt og finne måter å bruke avføringen på. Vi fant ut at vi kunne lage brensel av avføringen, sier seksjonsleder for Vest-Afrika, Marianne Opheim Sampo i Kirkens Nødhjelp.

Nigeria er det mest folkerike landet i Afrika med den største økonomien og det største demokratiet. Til tross for dette har myndighetene økende utfordringer med å håndtere etniske og religiøse konflikter. Det nordøstlige Nigeria er spesielt utsatt for angrep fra jihadistgrupper, og dette har resultert i at tusener av nigerianere har mistet livet i dette området de siste årene.

Kirkens Nødhjelp har som mål å redde liv, begrense lidelse og beskytte verdigheten til befolkningen som er berørt av konfliktene. Vårt arbeid i Nigeria fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold, vann, sanitær og hygiene og unges seksuelle og reproduktive helse.

Tekst: Markus Plementas. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Tilbake