Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2024

– En plikt til å si fra

Israel/Palestina:

– En plikt til å si fra

– Som israeler føler jeg en plikt til å si fra, sier menneskerettighetsaktivisten Sarit Michaeli. Hun og aktivist Ori Givati fra Israel representerer to av Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner og besøkte Norge i april.

Kirkens Nødhjelps to israelske partnerorganisasjoner gjennom mange år, B’tselem og Breaking the Silence, jobber på hver sin måte for å dokumentere urett og brudd på menneskerettigheter. B’tselem er Israels største menneskerettighetsorganisasjon, og Breaking the Silence består av israelske veteransoldater.

I slutten av april var Ori Givati fra Breaking the Silence og Sarit Michaeli fra B’tselem på besøk hos Kirkens Nødhjelp i Oslo.

KREVER GISSELAVTALE OG VÅPENHVILE

Bakteppet for Norge-besøket er dystert: Krigen i Gaza har pågått helt siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.
– Det som skjedde 7. oktober, var forferdelig og sjokkerende, en krigsforbrytelse mot israelske sivile, Blant de rammede var en del venner og slektninger av B’tselems ansatte og styre, sier Sarit Michaeli.

Hun sier at B’tselem og flere andre sivilsamfunnsorganisasjoner har vært veldig klare på at de mener det må inngås en gisselavtale og en våpenhvile i Gaza.

– Vi har uttrykt vår totale avsky for grusomhetene 7. oktober, men sier samtidig at det ikke kan rettferdiggjøre krigen i Gaza. Man kan ikke rettferdiggjøre en urett med en annen urett, sier Michaeli.

Hennes organisasjon, B’tselem, dokumenterer, publiserer statistikk, vitnesbyrd og rapporterer om menneskerettighetsbrudd begått av Israel i de okkuperte palestinske områdene.

TIDLIGERE SOLDAT

Ori Givati er tidligere soldat i det israelske militæret. Erfaringene der fikk ham til å ville varsle om hva det betyr å være en del av det israelske militæret i de okkuperte palestinske områdene. Han ble med i Breaking the Silence. en organisasjon av israelske veteransoldater som har tjenestegjort i Gaza eller på Vestbredden. Gjennom vitnesbyrd fra tidligere soldater belyser organisasjonen de ulike metodene som brukes i det israelske militæret.

Hans organisasjon har gjennom to tiår samlet inn vitnesbyrd fra tidligere israelske soldater i Gaza.
– Det vi har sett i Gaza etter de forferdelige angrepene 7. oktober, er på et nivå vi aldri har sett før. Omfanget av ødeleggelser og antall drepte uskyldige sivile er vanskelig å forstå, sier Ori Givati.

– Det er ikke feil eller tilfeldigheter som gjør at så mange palestinere i Gaza er drept i denne krigen. Det er resultatet av en stor opptrapping i fremgangsmåtene man allerede har benyttet i mange år i det israelske militæret, sier Givati.

FLERE TIÅR I REGIONEN

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i de palestinske områdene i flere tiår og gir bistand på Vestbredden og i Gaza. Kirkens Nødhjelp har et felles landkontor med danske Folkekirkens Nødhjælp og samarbeider både med israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Etter at krigen i Gaza brøt ut, har Kirkens Nødhjelp og våre partnere blant annet delt ut mat, vann, tepper og kontanter til internt fordrevne. Vi har også gitt psykososial støtte og delt ut hygienepakker med blant annet såpe, sjampo, tannkrem, tannbørster, bleier, bind, toalettpapir, håndsprit og håndklær.

Så snart det er mulig, vil Kirkens Nødhjelp også blant annet drive folkeopplæring om faren for udetonerte eksplosiver og på lengre sikt hjelpe bønder med å komme i gang med dyrking igjen, så de kan være selvhjulpne.

I skyggen av Gaza-krigen har det samtidig vært en sterk økning av volden mot pal- estinere på det okkuperte Vestbredden, påpeker Givati og Michaeli.

Det har vært en økning i antall drepte, vilkårlig arresterte og fordrevne palestinere. Flere hus blir revet, volden fra bosettere øker, og nye ulovlige bosettinger etableres.

– Den mest tydelige opptrappingen er bosettervolden. Den er verre enn noen gang, inkludert drap av palestinere og nedbrenning av hjem, sier Givati.

– KAN IKKE AKSEPTERE DET

Sarit Michaeli forteller om en bakgrunn i en familie av immigranter, der hver generasjon har vært rammet av antisemittisme og rasisme, og at hun ble oppdratt til å kjempe mot diskriminering og urettfer- dighet.

Dette jobber hun for hver eneste dag.
– Fra dag én har jeg sagt til meg selv at jeg ikke skal akseptere urettferdighet, sier Sarit Michaeli.

– Når jeg ser på samfunnet mitt, ser jeg en forferdelig urettferdighet, og jeg kan bare ikke akseptere det. Jeg skal fortsette å kjempe på alle måter jeg kan for å la stemmen min bli hørt

Tekst og foto: Åsne Gullikstad.

Tilbake