Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2024

– Folk sperres inne av væpnede grupper

Burkina Faso:

– Folk sperres inne av væpnede grupper

1,3 millioner mennesker er stengt inne av væpnede grupper i Burkina Faso. – Det gjør det ekstremt vanskelig for oss og andre organisasjoner å få inn nødhjelp, sier Jacques Sagna, prosjektleder for Kirkens Nødhjelps program i Burkina Faso.

– I deler av Burkina Faso har sivilbefolkningen blitt jaget inn i byer av væpnede grupper og er sperret inne. Det kan være væpnede vakter som omringer byen, eller et belte av miner som gjør det farlig å kjøre inn, forteller Jacques Sagna, prosjektleder for Kirkens Nødhjelps program i Burkina Faso.

1,3 millioner mennesker er innesperret av væpnede grupper i Burkina Faso. Et eksempel er byen Djibo, nord i landet, hvor den væpnede gruppen JNIM holder 370 000 mennesker innesperret.

KUTTER STØTTEN

Sagna forteller at sivilbefolkningen kan nås ved at FN flyr helikopter inn i disse områdene, men det er ekstremt kostbart, og et helikopter alene kan ikke frakte nok nødhjelp inn.

– Det finnes heller ikke nok penger til å fly nødhjelp inn på denne måten. En av årsakene er at mange land nå kutter støtten til Burkina Faso, sier Sagna.

Han er svært bekymret for situasjonen i landet og forteller at Kirkens Nødhjelp i Burkina Faso gjør det de kan for å opprettholde arbeidet andre steder i landet hvor det er mulig.

– Heldigvis er andre deler av landet tilgjengelig for oss, og vi er i ferd med å starte opp et større prosjekt sør i landet i regionen Cascades, hvor vi blant annet skal jobbe med fredsbygging, sier Sagna.

MILITÆRKUPP

Sagna er snart ferdig som prosjektleder for Kirkens Nødhjelps program i Burkina Faso, som ble startet i 2020. Siden han startet arbeidet i Burkina Faso, har det vært store uroligheter i landet med to statskupp og kamper mellom juntaen, som regjerer, og væpnede grupper.

Kirkens Nødhjelp arbeider hovedsakelig innenfor tre områder i Burkina Faso: med vann, sanitær og hygienetjenester, kjønnsbasert vold og seksuell og reproduktiv helse og fredsbygging.

– En viktig del av arbeidet vårt er å sørge for å gi økt tilgang til vann, sanitær og hygienetjenester til internt fordrevne flyktninger, forteller Sagna.

I Burkina Faso er mer enn to millioner mennesker internt fordrevet på grunn av blant annet vold og uroligheter, ifølge FN.

Jacques Sagna foto Håvard Bjelland – stort.jpeg

Jacques Sagna er prosjektleder for Kirkens Nødhjelps program i Burkina Faso.

GIR OPPLÆRING I KONFLIKTMEKLING

Vårt fredsarbeid går blant annet ut på å styrke personer og grupper i lokalsamfunn og gjøre dem i stand til å megle i konflikter, sier Sagna.

Noen eksempler på dette kan for eksempel være når flyktninger kommer til et lokalsamfunn hvor det ikke er nok drikkevann. Eller når tørke gjør at det blir færre beiteområder, og det oppstår konflikt når nomader må finne nye beiteområder, forteller han.

AKUTT HELSEHJELP OG TRYGGE FØDSLER

I Kirkens Nødhjelps arbeid med kjønnsbasert vold tilbyr vi støtte til dem som har vært utsatt for dette.

– Folk på flukt er svært utsatt for kjønnsbasert vold. Vi sørger blant annet for angrepiller på voldtektsmottak og helsestasjoner, slik at jenter og kvinner kan unngå uønsket graviditet. Vi gir også ansatte opp- læring i hvordan de skal gi akutt helsehjelp til voldtektsofre, sier Sagna.

Noen steder i Burkina Faso står helsestasjonene tomme fordi personalet har flyktet. Her lærer vi opp tradisjonelle fødselshjelpere, slik at de kan gi kvinner en tryggere fødsel. Fødselshjelperne vi gir opplæring, er de eneste som er igjen, og kan hjelpe kvinnene som skal føde, sier Sagna.

– Hva gir deg håp for fremtiden i Burkina Faso?
– Det som er spesielt i Burkina Faso, er at lokale myndigheter er svært engasjert i både nødhjelp og bistandsarbeid, og er i stand til å ta styringen på lokalt plan og lede an i arbeidet sammen med organisasjoner som Kirkens Nødhjelp. Burkina Faso var inntil nylig et stabilt land, og mange har derfor utdanning og arbeidserfaring. Det gjør at man har kompetent arbeidskraft og et aktivt sivilsamfunn lokalt. Nettopp dette gir meg håp og optimisme for landet på lengre sikt, sier Sagna.

Tilbake