Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2024

Kan produsere 1000 egg om dagen

Etiopia:

Kan produsere 1000 egg om dagen

På kort tid har Alemu Argawu blitt storleverandør av egg til en etiopisk matvarekjede. Prosjektet skal få småbønder til å stå på egne bein.

Det begynte med 300 kyllinger. Nå har han 1700, tre ansatte og skal snart ansette tre personer til. Eggene han produserer, selges direkte til Besh Fresh, en matvarekjede under oppbygging i Etiopia. Prosjektet Ethiopia Connect har som mål å knytte småbønder til markedet og gjøre dem kredittverdige slik at de kan få låne penger til å gjøre nye investeringer. Alemu Argawu har tatt utfordringen på strak arm og har blitt storleverandør av egg. Nå er målet å skaffe 10.000 kyllinger.

– Jeg vet at situasjonen er god. Jeg har gått fra å være småbonde til å bli arbeidsgiver, sier han med et bredt smil.

Det har gitt seg utslag i levestandarden hans.
– Før bodde jeg i en liten hytte med stråtak, nå har jeg fått meg et ordentlig hus. Jeg kan forsørge familien min, forteller han.

Alemu har fått opplæring i eggproduksjon i forretningsdrift og økonomi, slik at han kan drive lønnsomt. Sammen med to andre småbønder har han tatt opp et lån som snart er nedbetalt.

– Vi har kapasitet til å produsere 1000 egg per dag, og nå ser vi på hvordan vi kan oppskalere, forklarer han.

– Målet er å gjøre bøndene produktive og få til en bærekraftig produksjon samt unngå å skape bistandsavhengighet, sier Eivind Aalborg, landdirektør i Kirkens Nødhjelp for Etiopia.

Gjennom Ethiopia Connect opprettes det koplinger mellom bønder, marked og bank, slik at småbøndene kan stå på egen ben og selv investere i egen frem- tid. Aalborg har stor tro på denne måten å jobbe på.

– Produksjon av mat blir mer og mer viktig, og da må vi også sikre hele verdi- kjeden. Gjennom et samarbeid med East African Holding, sikrer vi tilgang til butikk, men også til lån gjennom en mikrofinansbank som nå er i ferd med å bli etablert, sier han.

Et annet viktig element i prosjektet er å kutte fordyrende ledd.
– Nå går kontakten direkte mellom bøndene og butikkene. Det er ingen mel- lommenn som tar fortjenesten. Samtidig så gir dette bøndene økt forutsigbarhet i forhold til både salg og inntekt.

GLEDER MEG TIL Å GÅ PÅ JOBB

Aida Buzuyehu er teamleder for prosjektet i East African Holding, som eies av faren hennes. Som ung forretnings- kvinne ønsker hun å være en bidragsyter til bærekraft og det grønne skiftet.

– Jeg har alltid ønsket å bidra til en bærekraftig utvikling, til en grønnere økonomi og sosialt entreprenørskap, og nå får jeg muligheten til det, sier hun.

Hun er født inn i en av Etiopias rikeste familier og har aldri samarbeidet med en interesseorganisasjon før.
– Da jeg var ferdig utdannet, kunne jeg velge hvor i selskapet jeg ville jobbe, da prosjektet falt ned i fanget mitt. Alle ble overrasket over at det var dette jeg ville jobbe med.

Men for Aida falt mye på plass.
– Jeg har aldri helt kunnet sette ord på det jeg søker. Jeg har vært inne på tanken med å starte et fosterhjem eller starte en skole. Men jeg var usikker på om det ville bli akseptert. Det ville kanskje bli akseptert som en hobby, men ikke som en inntekt. Men ting falt på plass med dette prosjektet.

Hun forteller at det har gitt henne en helt ny arbeidslyst.
– For første gang gleder jeg meg til å gå på jobb, og det åpnet øynene mine. Det har fortsatt å gi meg stor glede. Jeg er ung og har en sterk følelse av at dette er en viktig vei å gå, sier hun.

egg3 – stort.jpeg

Eggene som produseres går rett til butikken. Et samarbeid med Etiopias “Rema”, Besh Fresh, gjør at bøndene får markedstilgang. Det gir både en sikker inntekt og forutsigbarhet for bøndene.

egg2 – stort.jpeg

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake