Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2024

Lærer opp bønder i moderne jordbruk

Tanzania:

Lærer opp bønder i moderne jordbruk

Hamida lærte seg raskt ny teknologi som gjør jordbruket mer effektivt. Nå har hun gitt opplæring til 126 bønder hjemme i stua.

– Hamida er i maisåkeren. Vi kaller henne bare vår «flittige bie», smiler kollegaen min i det vi går inn på gårdstunet. Vi skal besøke bonden det går gjetord om langt utenfor Pembas grenser i Tanzania.

Pemba er en av Zanzibars øyer. Et øyrike mange forbinder med milelange strender og deilig ferieliv. Men øyene er også offer for tøffe klimaendringer og omfattende kjønnsbasert vold. Områdene er ofte utilgjengelige, og radikalisering er også en utfordring her. Arbeidsløse ungdommer rekrutteres til hellige kriger langs hele swahilikysten.

For å møte disse utfordringene og få unge mennesker i arbeid jobber Kirkens Nødhjelp her, blant annet med opplæring av bønder.

KORTREIST OPPLÆRING

Hamida Nassor Amir er en av bøndene som raskt lot seg engasjere i moderne jordbruk, og som nå bruker kunnskapen og erfaringen sin på opplæring av andre. Og opplæringen skjer i hennes egen stue ved hjelp av en projektor. Projektoren går på batteri som lades med solceller.

– Her ser dere hva vi kan gjøre hvis hønene blir syke, sier Hamida og viser bilder på projektoren.

Projektoren trenger verken nett eller strøm. Det gjør at den enkelt kan brukes selv om avstanden er stor. I stedet for å dra langt av gårde kommer bøndene hjem til Hamida. Der følger de et opplæringsopplegg som hun viser på projektoren.

På tre år har over 55.000 småbønder fått opplæring i moderne jordbruk, mens over 27.000 har fått opplæring gjennom den digitale plattformen Jambomaisha, der projektoren er ett element. En app på telefonen er et annet.

I stua til Hamida er det rundt ti mennesker i dag, og så langt har hun hatt 126 bønder i stua si det siste halve året. Hun har allerede fått godt ord på seg som en ledestjerne, som ivrer for å spre kunnskap.

– Vi ser allerede store forandringer og økning i avlingene våre takket være nye løsninger, og det er jo så fint å se, smiler hun.

ØDELAGT AV REGN OG INSEKTER

Hamida har opplæring i dryppirrigasjon, kultivering, frø, gjødsling og lagring av grønnsaker. Alt gjennom projektoren i stua si.

Ute i åkeren ser vi resultatet av teknologien. Der strutter maisen.
– Før vi ble med i dette prosjektet, hadde vi store utfordringer her, og vi var usikre på hvordan vi kunne få til en endring, sier Hamida og fortsetter:

– Blant annet var grønnsakene våre utsatt for insekter, og avlingene ble ødelagt av styrtregn. Vannet måtte vi hente i en brønn, og det tok mye tid. Vanningssystemet gjør at vi nå sparer den tiden, sier hun.

Tekst og foto: Anette Torjusen.

Tilbake