Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2024

Menneskene som gir oss håp

Leder:

Menneskene som gir oss håp

I en verden hvor mye av utviklingen går i feil retning, betyr menneskene som gir oss håp, ekstra mye.

Vi lever i en tid hvor verdenssituasjonen er mørkere enn på lenge. Lidelsene som følge av krigen i Midtøsten kan ikke beskrives med ord, og tallene på antall skadde og drepte er vanskelig å ta inn over seg. I Sudan har krigen pågått i over ett år, og situasjonen er i ferd med å utvikle seg til den største humanitære krisen i verden.

Den globale temperaturen stiger, og kli- maendringene øker. I 2024 er det ventet at nesten 300 millioner mennesker vil trenge humanitær hjelp og beskyttelse som følge av krig, konflikt og klimaendringer.

I slike tider vender vi oss til menneskene som gir oss håp, og i Kirkens Nødhjelp møter vi mennesker som gir oss håp – hver eneste dag.

I dette magasinet møter vi Renata Marie Ellingsen og Øistein Tidemand- Johannessen, som arbeider med Kirkens Nødhjelps respons i Ukraina. Krigen har vart i over to år, og behovene for humanitær hjelp og psykososial støtte øker. De forteller at det som gir dem håp, er å se ukrainernes evne til å opprettholde en form for normal hverdag, selv om de lever tett på krigen.

Vi skal også til Guatemala, hvor 27 år gamle Glendy Augustin kjemper for klimaet og arbeider for å ta vare på skogen i landet. Guatemala er hardt rammet av klimaendringer, som har ført til mer ekstremvær og flere skogbranner.

Som en del av urbefolkningen lærte Glendy tidlig viktigheten av å bevare naturen for alt liv.

– Jeg føler en forpliktelse til å ta denne kampen, slik at barn og unge får det bedre, sier hun.

Det gir håp å se at tusenvis av mennesker engasjerer seg i fasteaksjonen vi nylig har lagt bak oss. Konfirmanter, frivillige og menigheter legger ned en enorm innsats for at folk i nød skal få hjelp. Den innsatsen og givergleden vi ser under fasteaksjonen, fortsetter å varme hvert eneste år.

Det varmer også å se at mange melder seg som faste givere til Kirkens Nødhjelp i denne usikre tiden. Vi takker for tilliten og jobber hver dag for å leve opp til den. Med hjelp og bidrag fra dere kan vi fortsette det viktige arbeidet med å hjelpe dem som trenger de mest, og gi mennesker håp – enten de er i Midtøsten, Sudan, Ukraina eller Guatemala. Det er vi veldig takknemlig for.

Tilbake