Kirkens Nødhjelp Magasinet

02 2024

Puster grønt håp inn i Guatemalas skoger

Guatemala:

Puster grønt håp inn i Guatemalas skoger

Så langt i år har det vært nesten 500 skogbranner i Guatemala. Temperaturen stiger, og vannmangelen øker. Midt i de krevende klimaendringene har det vokst frem en kamp blant de unge for Moder Jord, tuftet på urbefolkningens årelange pakt med naturen.

Hovedbildet: Glendy Augustin føler en forpliktelse til å ta klimakampen for å skape en bedre framtid for barn og unge.

Vinden røsker varsomt tak i håret til 27 år gamle Glendy Augustin, der hun med lette steg følger den kjente stien gjennom skogen. Barndommens lekegrind, voksen- livets rekreasjon og nå hennes viktigste kampsak.

– Moder jord er utsatt for stor risiko nå, og alt er knyttet sammen. Menneskene, skogene og elvene. Vi kan ikke leve uten mat, vann og luft, vi må bevisstgjøre folk på å engasjere seg i klimakampen, sier hun.

LIV I FARE

Vi er utenfor San Marcos i Guatemala, hvor 27-åringen har vokst opp. Engasjementet for politikk, klima og skog arvet hun av faren sin bare 14 år gammel. Som urfolkskvinne og maya mam lærte hun tidlig viktigheten av å bevare naturen for alt liv.

– Jeg mistet faren min tidlig, så for meg har det vært viktig å fortsette i hans fotspor som en aktivist med en tydelig stemme.

Klimaendringene merkes godt i hele Mellom-Amerika. Dystre tall fra Guatemala vitner om det. Gjennomsnittstemperaturen i landet har økt med en halv grad siden 1950 og er forventet å øke med en halv grad til innen 2050. Det er ventet mer styrtregn og stormer i 2024 enn tidligere, og arter og planter utryddes.

Matproduksjonen blir dårligere og dårligere. 33 prosent har ikke sikker tilgang til mat, 50 prosent av barna er underernært. – Vi ser flere skogbranner, som er et resultat av ødelagt jord, forurensede elver og manglende respekt for naturen. Jeg er opptatt av at vi må bevare ressurser, og har vært med i en gruppe som kjemper for klimaet i hovedstaden, forteller hun.

Hun forteller at mange på hennes alder har emigrert på grunn av klimaendringer og arbeidsledighet.
– Jeg føler en forpliktelse til å ta denne kampen, slik at barn og unge får det bedre. Vi må forsvare landområdene våre. Det er en viktig del av mitt liv og min aktivisme. Min historie. Livet og naturen er hellig.

EMIGRERER TIL NABOLAND

Guatemala opplever også stor vannmangel. Neste år vil landet ha et vannunderskudd på 200 millioner kubikkmeter.

Kirkens Nødhjelp jobber for å forebygge klimaendringer og styrke urbefolkningens rettigheter i dette området sammen med vår partner COPAE. Vi jobber også mål- rettet mot ungdom og kvinner som Glendy.

Glendy forteller at mange på hennes alder har emigrert på grunn av klimaendringer og arbeidsledighet.

Strømmen av unge som flytter, er også godt merkbart i Totonicapan, hvor stadig flere emigrerer til Mexico og USA.

Klimaendringene er også merkbare på nært hold. Skogen vi bevarer her sammen med vår partner Utz Che, har vært utsatt for fem skogbranner så langt i år.

FRA FRØ TIL TURISME

De høyreiste trærne strekker seg stolte mot den knallblå himmelen idet vi kommer oss opp i høyden til skogen som har fått navnet Chajil Siwan. Mektig som en katedral inviterer den oss inn på det flere kilometer lange stinettet. Skogen er over 200 år gammel, er hjem for over 50 fuglearter og er 20.000 hektar stor. Takket være skogen er over 2000 vannkilder operative til befolkningen som bor rundt.

– Skogen er alt for meg. Her har jeg vokst opp, og her har jeg jobbet siden jeg var lit- en. Fuglelivet og trærne betyr utrolig mye, smiler 32 år gamle Walter Alvarado idet han tar oss imot ved inngangen til skogen.

Walter er ikke bare en kunnskapsrik guide, som har jobbet i denne parken gjennom 15 år, men han er også en forkjemper for at planter og fugler ikke skal dø ut. Jobbskaping og bevaring går hånd i hånd her og er en viktig del av prosjektet. I dag skal han ta oss med inn i eventyrskogen og vise oss eksempler på hvordan det jobbes.

– Naturen og kunnskapen om naturen har blitt overført til meg fra besteforeldrene mine. Den arven vil jeg ta med meg videre, slik at vi kan beskytte både skog og lokalsamfunn, sier Walter.

gua4 – stort.jpeg

Walter er guide i skogen Chajil Siwan og arbeider for å bevare utrydningstruede planter og fugler.

STORE PLANTEFELT

Han starter med å peke på en plakat med utrydningstruede fugler.
– For å gjøre levekårene bedre for utrydningstruet fugler planter vi for eksempel busker med bær som tiltrekker seg fuglene, forklarer han.

Han viser oss også et plantefelt for busker og trær.
– Vi tar vare på frø av trær og busker som også kan gå tapt, og planter nytt, forklarer han.

Skogbrannene som har herjet i området, har gjort det nødvendig å lage såkalte branngater. Nesten tre kilometer med branngater i skogen skal stoppe branner fra å spre seg.

Walter er en av 15 ansatte som jobber med turisme i området for å spre kunnskap om hvilket press naturen er under, og samtidig sørge for arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

I tilknytning til skogen er det nå bygd et turistsenter og en kafe, og det er ulike aktiviteter i området i tillegg til turisme og guidede turer i parken.

– På den måten sørger vi for at folk blir boende, samtidig som vi bevarer naturen, sier Walter, som ved siden av jobben snart er ferdig utdannet jurist. Og han er helt sikker på hva han skal bruke tiden sin til. – Det er å bevare naturen, smiler han

Guatemala4 – stort.jpeg

Guatemala5 – stort.jpeg

Guatemala

  • Befolkning: 17 millioner

  • Areal: 108 890 km2

  • Språk: Spansk

  • Behov for nødhjelp:

    5,3 millioner

    KILDE: FN, SNL
     

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.