Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2024

Smarte løsninger mot flom og tørke

Afghanistan:

Smarte løsninger mot flom og tørke

– De siste 6–7 årene har vi hatt mer tørke og flom enn jeg kan huske i hele mitt liv. Denne demningen har endret livene våre, sier Mohammad Afzali i landsbyen Omarkhan i Afghanistan.

Afghanistan er et av landene i verden som bidrar minst til utslipp av fossilt brensel og dermed global oppvarming. Samtidig må landet i stor grad tåle de destruktive virkningene av klimaendringene. Landets gjennomsnittlige årstemperatur økte med 1,8 grader Celsius mellom 1950 og 2010, omtrent det dobbelte av det globale gjennomsnittet, ifølge Afghanistans nasjonale miljøvernbyrå. Resultatet er forlengede og forverrede tørkeperioder og flom, som ødelegger levebrød og gir næring til sult.

FOR LITE, OG FOR MYE, REGN

– Det startet for alvor for 6–7 år siden: Tørkeperiodene ble gradvis lengre, og vi mistet avlinger i mangelen på vann. Da regnet endelig kom, kom det i enorme mengder. Så voldsomt at det flommet over og ødela så mye av det vi hadde i jorda, sier Mohammad Afzali i landsbyen Omarkhan, i det naturvakre landskapet utenfor hovedstaden Kabul.

De 300 landsbybeboerne lever nesten utelukkende av det de dyrker av blant annet mais, poteter, tomater, epler og aprikos, som de selger på det lokale markedet.

ENDRET LIVENE VÅRE

– I flere år har vi forsøkt å demme opp med sandsekker, men fossregnet og smeltevannet kommer i altfor store mengder. Dermed har vi heller ikke kunnet spare på vannet for å kunne vanne over tid, sier Mohammad og viser oss stolt den nye demningen av solid betong i høydedraget over landsbyen - som Kirkens Nødhjelp og vår lokale partner ORCD har sørget for.

– Mens vi i perioder har hatt veldig lite å selge på markedet, har vi nå både for salg og til oss selv. Denne demningen har en- dret livene våre, det er ikke en overdrivelse. Og vi er så veldig takknemlige for det dere har gjort for oss. Nå kan vi lagre og styre vannet akkurat som vi vil til de ulike åkerlappene. Om vi fortsatt vil merke klimaendringene godt, skal vi nå klare oss, sier Mohammed.

Tekst: Arne Grieg Riisnæs. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake