Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2024

Vil sikre menneskerettigheter i gruvene

Zimbabwe:

Vil sikre menneskerettigheter i gruvene

Gruvedrift er en viktig inntekt for Zimbabwe, men driften fører til brudd på menneskerettigheter og miljøødeleggelser. I år går Jusstudentenes Humanitæraksjon til å hjelpe fattige som rammes negativt av gruvedrift.

I byen Bulawayo i Zimbabwe går mange rundt med gruveklær og er veldig stolt av gruvedriften, som er en viktig del av historien til landet, forteller 22 år gamle Astri Runde, jusstudent ved Universitetet i Oslo.

I vinter besøkte hun og flere andre jusstudenter prosjekter i gruveområder utenfor byen Bulawayo i Zimbabwe.

Astrid Runde 2 foto Kristin Morseth Krikens Nødhjelp – stort.jpeg

Runde er aksjonsleder i Jusstudentenes Humanitæraksjon (HumAk). Aksjonen samler inn penger til et veldedig formål som studentene selv velger. Denne gangen falt valget på Kirkens Nødhjelps arbeid for å hjelpe mennesker som rammes av de negative konsekvensene av gruvedriften i Zimbabwe.

Studentene i (HumAk) samler blant annet inn penger ved å gå med bøsse, selge brukte pensumbøker, arrangere innsamlingsstafett og ha auksjon. I tillegg arrangerer de en festival for studentene for å feire innsamlingen.

– Vi ville bidra til å gjøre lokalsamfunn i stand til å holde myndigheter og gruvesel- skaper ansvarlig for å ikke bryte menneskerettigheter. Målet med turen til Zimbabwe var å se hvordan Kirkens Nødhjelps partner ZELA (Zimbabwe Environmental Law Association) arbeider for å sikre gru- vearbeidernes rettigheter, forteller Runde.

LEVER I FATTIGDOM

I Zimbabwe lever rundt 70 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen, og 5,5 millioner mennesker har under 20 kroner dagen å leve for.

Selv om mennesker lever i fattigdom, er landet er rikt på mineraler som gull, platinum, nikkel og litium. Det er mineraler som brukes i det grønne skiftet, og som det er stor etterspørsel etter. Myndighetene i landet satser stort på gruvedrift, men mange lokalsamfunn opplever menneskerettighetsbrudd og store naturinngrep som følge av gruvedriften.

Hos Kirkens Nødhjelps partner ZELA jobber det jusseksperter som jobber med å øke kunnskap om hvilke rettigheter innbyggerne i Zimbabwe har når gruveselskap kommer og gjør krav på landområdene de bor på. Der lovverket ikke er godt nok, jobber ZELA også med å påvirke myndighetene slik at lovene blir bedre for å fremme miljørettferdighet, bærekraftig og rettferdig bruk av naturressurser.

– ZELA vil blant annet bruke pengene vi samler inn, til å gjøre lokalsamfunn i stand til å bruke riktige lover til å sikre menneskerettighetene og gi flere som er rammet negativt av gruvedrift, tilgang til juridisk bistand, sier Runde.

MØTTE JUSSTUDENTER FRA ZIMBABWE

Hun forteller at studentene fikk besøke flere gruver og Zimbabwe School of Mines. – Ved skolen ble studenter utdannet til gruvearbeidere. Her fikk vi omvisning og en raskt innføring i gruvedrift. Her møtte vi også jusstudenter fra Zimbabwe som arbeider for lokalsamfunn og gruvearbeidernes rettigheter. De fortalte om ulike saker de hadde hjulpet lokalsamfunn med.

– Vi besøkte både en gullgruve, som ble drevet privat, og en industrigruve og fikk se på forholdene der. I gruvene bidro ZELA blant annet med verneutstyr til arbeiderne og sørget for at rettighetene til gruvearbeiderne ble ivaretatt, sier Runde.

Hun forteller at de fikk høre mange historier om hvordan lokalsamfunn tidligere hadde blitt rammet negativt som følge av gruvedrift.

– Vi fikk høre historier om at folk hadde blitt syke og fått blemmer på kroppen fordi kjemikalier fra nedlagte gruver ikke hadde blitt tatt hånd om, forteller Runde.

FLERE KVINNER I GRUVENE

I gullgruven møtte studentene Mnyalo Sibanda. Hun hadde fått jobb i gruven gjennom ZELA. En viktig sak for organisasjonen er å få flere kvinner ut i arbeid, og organisasjonen tilbyr kurs for kvinner, slik at de lærer gruvedrift.

Mnyalo Sibanda, gruvearbeider 1 foto Kristin Morseth – stort.jpeg

– I Zimbabwe har det tradisjonelt vært slik at kvinner er hjemme, og menn jobber. Mange kvinner er avhengig av mennene sine for å klare seg. Tradisjon og kultur kan være veldig vanskelig å endre, men takket være ZELA har jeg fått mulighet til å arbeide i gruvene og kan stå på egne bein. Det er jeg veldig stolt av, forteller Sibanda.

 

Zimbabwe 1 - studenter besøker gruver foto Kristin Morseth – stort.jpeg

I vinter besøkte studenter fra Jusstudentenes Humanitæraksjon (HumAk) gruveområder utenfor byen Bulawayo i Zimbabwe.

Tekst: Kristine Eid. Foto: Kristin Morseth.

Tilbake