Kirkens Nødhjelp Magasinet

03 2023

– Dette vil gjøre det enda vanskeligere

Sudan

– Dette vil gjøre det enda vanskeligere

Behovet for humanitær hjelp i Sudan har vært stort lenge. Da krigen brøt ut i april, ble arbeidet enda mer utfordrende.

Sudan har vært preget av store protester etter at hæren tok makten i landet i oktober 2021. Lørdag 15. april i år eskalerte konflikten, og det brøt ut maktkamp melom hæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF). I den første fasen av konflikten valgte Kirkens Nødhjelp å midlertidig stanse arbeidet på grunn av sikkerheten for de ansatte.

– Det er store humanitære behov i landet fra før, og dette vil gjøre det enda vanskeligere. Men vi kan ikke jobbe under slike omsten- digheter. Vi vil gjenoppta arbeidet igjen så snart det er mulig, sa landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan, Dirk Peter Hanekom, to dager etter at kampene begynte.

Kampene har blant annet ført til at helsetjenester og banktjenester har kollapset, og vann- og elektrisitetsforsyninger har blitt ødelagt.

 

Dirk i Port Sudan – stort.jpeg

Landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan, Dirk Peter Hanekom.

KIRKENS NØDHJELPS RESPONS

I mai opprettet Kirkens Nødhjelp et midlertidig kontor i Port Sudan for å koordinere nødhjelpsresponsen i landet. I skrivende stund har over to millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine som følge av konflikten – enten innad i Sudan eller til naboland.

Kirkens Nødhjelp hjelper internt fordrevne i flere områder av Sudan gjennom lokale partnere og grupper. Støtten gis blant annet gjennom utdeling av kontanter og verdikuponger. Vi vil også hjelpe de som flykter fra Sudan i nabolandene Sør-Sudan og Tsjad.

LANG HISTORIE I SUDAN

Kirkens Nødhjelp har vært i Sudan i 50 år og arbeider mange steder i landet. Programmet vi har her, er et av våre største. Vi jobber blant annet med å gi økt tilgang til vann og hygienetjenester, forebygge kjønnsbasert vold og gi bønder en mulighet til å drive klimasmart landbruk.

Siden vi startet arbeidet i landet i 1971, har vi spilt en nøkkelrolle i humanitære prosjekter og utvikling i landet. Den største av disse er responsen på krisen i Darfur, som startet i 2004, og fortsatt er her. Kapasiteten til å respondere og resultatene av Kirkens Nødhjelps arbeid har blitt anerkjent fra ulike hold i Sudan inkludert giverorganisasjoner og ambassader.

Det å samarbeide med sivilsamfunns-aktører er Kirkens Nødhjelps primære tilnærming for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet. Kirkens Nødhjelp har etablert og drevet fram partnerskap med både trosbaserte og ikke-religiøse partnere i Sudan.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: AFP/Privat.

Tilbake