Kirkens Nødhjelp Magasinet

03 2023

Gje oss ein draum vi kan tru på

Gje oss ein draum vi kan tru på

Kva er eigentleg diakoni? I vår gjekk seks fotografar frå seks diakonale organisasjonar saman for å svare på spørsmålet.

Resultatet – eller svaret – blei fotoutstillinga «Gi oss en drøm vi kan tro på». Her følgde dei seks fotografane kvart sitt prosjekt for å vise fram eksempel på kva diakonalt arbeid kan vere.

Forfattar Lars Saabye Christensen skreiv også ei salme til utstillinga, som fekk tit- telen «Gi oss en trøst». 

NESTEKJÆRLEIK

Diakoni er kort beskrive som «handlingsorientert nestekjærleik». Sagt med litt fleire ord er diakoni evangeliet i handling, som uttrykkast gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd.

Ein annan måte å beskrive det på er at diakoni betyr å tene. I praksis betyr det omsorg for heile mennesket, frå vogge til grav, både førebyggande og lækjande, lokalt eller globalt. Diakonale organisasjonar hjelper menneske med ulike fysiske, psykiske og sosiale behov. Diakoni har ei kristen overbygning, men han stiller ikkje krav og er open for alle som treng han – han er livssynsopen.

SAMARBEID

Dei seks organisasjonane som har del- tatt i prosjektet, er Kirkens Bymisjon, Den norske kyrkja, Kirkens Nødhjelp, stiftinga Signo, Frelsesarmeen og Diakonhjemmet.

Utstillinga blei vist på Kronprinsesse Märthas plass ved Rådhuset i Oslo i mai og juni og ved Nidarosdomen under Olavsfest i Trondheim i august.

3f7eeea6-ccd4-447a-b573-921f30422e27 – stort.jpeg

Kirkens Bymisjon ved fotograf Torstein Ihle fulgte kvinner med bakgrunn frå ulike kulturar på eit sykkelkurs, der folk som har hatt tøffe liv i rus og kriminalitet, er instruktørar.

5193d214-2728-41b9-a00f-fdf07d307f0c – stort.jpeg

Diakonhjemmet ved fotograf Pål A. Berg fulgte pasientar sine møte med tilsette på to avdelingar ved sjukehuset og løftar fram små og store augeblikk som skjer på ei sjukehusavdeling kvar einaste dag.

ac6464b6-6d3b-497e-8a37-8e7b697f1a82 – stort.jpeg 

Frelsesarmeen ved fotograf Mette Randem fulgte innsette gjennom eit retreat-tilbod i Halden fengsel. Retreaten er open for alle inn- sette uavhengig av religion. Ramma er bøn, bibeltekstar og messer.

5d9de4d9-30b0-440f-b7b6-3f5f757ccdd7 – stort.jpeg

Stiftelsen Signo ved fotograf Elisabeth Moe fulgte Oda, elev ved Signo grunn- og videregåande skole, til konfirmasjon i Tomaskirk- en, Signos eigen sansekirke. Undervisninga føregår på teiknspråk.

9c568424-10ad-4328-84ef-ef8a9dba1d9d – stort.jpeg 

Kirkens Nødhjelp ved fotograf Håvard Bjelland fulgte ukrainske flyktningar som tar farvel med familiemedlem på grensa. Kirkens Nødhjelp har jobba i Ukraina sidan rett etter krigen braut ut.

Gi oss en trøst

Lars Saabye Christensen

Gi meg en trøst jeg kan tro på Si meg noe som er sant
Si at de onde tapte
Si at de gode vant

Ikke si at de gode gikk under Ikke si at de onde fikk rett Rett til å gjøre oss ille
Ikke si at du er trett

Trett av å holde oss oppe Trett av alt vi har tatt
Gi meg en trøst jeg kan tro på Kom meg i møte i natt

Gi meg en drøm jeg kan tro på Drøm den gjerne for meg
Og la den vare så lenge
At jeg rekker å tro på deg

Du som er god på bunnen Du som er god i alt
Lov å stå ved min side
Stå der jeg engang falt

Gi oss et lys vi kan se i
Si oss at vi er sett
Ikke si at de gode gikk under Ikke si at de onde fikk rett

Gi meg en trøst jeg kan tro på Si meg noe som er sant
Si at de onde tapte
Si at de gode vant.

Tilbake