Kirkens Nødhjelp Magasinet

03 2023

Historisk gjennombrudd for minoriteters rettigheter

Irak

Historisk gjennombrudd for minoriteters rettigheter

Tidligere i år anerkjente Iraks president offentlig religiøse minoriteters eksistens og utsatte situasjon. Det er et historisk framskritt for trosfriheten og religiøse minoriteter i landet.

I et toppmøte mellom Iraks president Abdul Latif Rashid og religiøse ledere i landet anerkjente presidenten den årelange diskrimineringen av minoriteter i landet. Mange av de religiøse minoritetsgruppene har opplevd vold, forfølgelse og lidelser under irakisk lovgivning, og minoritetene har blitt spesielt hardt rammet av krig og konflikt. Det internasjonale samfunnet ble for alvor kjent med ISIS’ angrep på yezidiene. Nesten 80 prosent av disse minoritetene har flyktet fra Irak de siste 20 årene.

– At Iraks myndigheter på toppnivå aner- kjenner dette så direkte, har ikke vært til- fellet tidligere, og flere av de religiøse minoritetsgruppene som møtte presidenten, er fremdeles ikke offisielt registrert i Irak, sier Arne Sæverås, som er seniorrådgiver for fred og forsoning i Kirkens Nødhjelp.

Presidenten uttrykte at regjeringen har som mål å sikre like rettigheter for mi- noritetene som andre irakere, og at han ønsker å samarbeide for å rette opp en- hver diskriminering.

– Det er et historisk øyeblikk at alle disse minoritetenes eksistens blir anerkjent, så vel som deres rett til likeverdige stats- borgerskap, sier Sæverås.

LANGVARIG ARBEID FOR TROSFRIHET

På bakgrunn av den dystre utviklingen ar- rangerte World Council of Churches (WCC) i 2018 et møte i Beirut for religiøse grupper i Irak. Her drøftet representanter for både minoritets- og majoritetsgrupper hvordan deres rettigheter kunne forbedres.

Et viktig resultat av møtet var etableringen av et fireårsprogram som skulle foreslå forbedringer i lærebøker og lærerutdanningen i landet. En skjev og fordomsfull undervisning i skolen ble nemlig pekt på som en viktig bakgrunn for den diskriminerende behandlingen av minoriteter. Programmet har vært ledet av Kirkens Nødhjelps kontor i Irak i nært samarbeid med Kirkenes Verdensråd og lokale partnere. Det har gitt gode resultater, og forslagene til revidering av både læreplaner og lærerutdanningen har blitt fulgt opp av myndighetene i Irak. Norad har bidratt med finansiering av programmet.

I mars ble disse fremskrittene feiret i Bagdad. I den forbindelse kunne for første gang på 20 år en representant for jødene i Irak stå offentlig fram og snakke om år med undertrykkelse og diskriminering, som har redusert den jødiske befolknin- gen i landet med over 95 prosent. Fram-

tredende muslimske ledere var også til stede under denne feiringen, og det ble enighet om å ta dette arbeidet for like rettigheter, tillit og samhold videre. Det interreligiøse samarbeidet mellom majoritets- og minoritetsgrupper har vært helt avgjørende for denne utviklingen. I neste fase rettes fokuset mot lovgivningen og konstitusjonen i landet. Målet er å sikre like rettigheter for alle.

AVGJØRENDE TID FOR IRAKS MINORITETER

Samlingen i Bagdad endte opp i et eget møte mellom Iraks president og lederne for de ulike religiøse gruppene. Presidenten støttet initiativet og erklærte at den irakiske regjeringen vil arbeide sammen med religiøse aktører for å rette opp i diskrimineringen som religiøse minoritetsgrupper har vært utsatt for i Irak.

Dette arbeidet kommer i en avgjørende tid for Iraks minoriteter, der det internasjonale hjelpearbeidet er i ferd med å fases ut, og internt fordrevne og minoritetsgrupper må belage seg på å returnere ut av flyktningleirer og tilbake til sine lokalsamfunn uten at prosessen er tilrettelagt. Der kan de finne at husene de eide, er overtatt av andre, og at reintegreringsprosessen kan bli både lang og vanskelig.

Kirkens Nødhjelp er bedt om å fortsette samarbeidet med lokale aktører i neste del av dette arbeidet for minoriteters rettigheter og trosfrihet og forebygging av diskriminering og overgrep mot minoriteter i Irak

Tekst: Markus Plementas. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake