Kirkens Nødhjelp Magasinet

03 2023

Lagarbeid

Leder

Lagarbeid

Resultatene av arbeidet vårt blir stadig veid og målt –både av oss selv og av de som er med på å finansiere arbeidet. I skrivende stund har de samlede resultatene for 2022 tikket inn. Det gir håp og glede inn i det videre arbeidet i 2023 og i årene fremover.

For bak tallene finnes det ekte mennesker som har fått hjelp, takket være støtten fra våre givere. Mennesker som har fått tilgang til rent vann, medisinsk hjelp, juridisk støtte og bedre jordbruksteknikker – og mye, mye mer. Når du blar om til neste side i dette magasinet, kan du se en oversikt over noen av resultatene fra 2022.

En stor del av grunnen til at resultatene blir gode, er hvordan vi jobber. Vi kaller det partnerbasert bistand, og det gir oss mange fordeler.

Kirkens Nødhjelp jobber hovedsaklig gjennom lokale partnerorganisasjoner i de landene der hjelpen trengs. Mange av dem er organisasjoner som springer ut fra eller er tilknyttet trossamfunn, akkurat som oss selv. Våre lokale partnere i felt kjenner landet og folket. De kan kulturen og kodene. De vet hvor, og hos hvem, behovene er størst. De yter tjenester som staten ikke makter.

Og ikke minst: De har legitimitet i samfunnet de jobber i og selv er en del av. I de fleste afrikanske landene har kirkene eksistert lenger enn noen bistandsorganisasjon, nødhjelpsaktør eller FN-organ. Og i de fleste landene vi jobber i, har trossamfunnene en helt annen plass og rolle i menneskers dagligliv enn i Norge.

Stadig flere bistands- og nødhjelpsaktører ser at den smarte måten å jobbe på er gjennom mennesker og organisasjoner som hører til der de er. Arbeidet blir mer målrettet, effektivt og tilpasset menneskers virkelige behov. I tillegg er vi på den måten med på å bygge lag og organisasjoner – det såkalte sivilsamfunnet – som alle sunne samfunn trenger for å fungere. På den måten blir lokalsamfunnene i neste omgang mindre avhengig av hjelp utenfra.

Den lokale forankringen er viktig for Kirkens Nødhjelp fordi den sikrer at vi får mest mulig bistand ut av hver krone. På den måten oppnår vi det som er selve hensikten med vårt arbeid: å nå flest mulig, best mulig.

Takk for at du er med på laget!

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake