Kirkens Nødhjelp Magasinet

03 2023

Vanner jordene med solenergi

Guatamala

Vanner jordene med solenergi

I Paquinac i Guatemala har de lokale bøndene fått mer stabil tilgang til vann takket være solenergi. Betydnin- gen av bedre avlinger og mer næringsrik mat er stor i et land der nesten halvparten av alle barn under fem år rammes av underernæring.

I landsbyen Paquinac har Kirkens Nødhjelps lokale samarbeidspartner Quiché bispe- dømme i lengre tid støttet lokal jordbruksproduksjon.

En vannpumpe drevet med solenergi, pumper vann opp til et vannreservoar. Herfra går vannet i små rør ut til jordene. Slik får de som bor i landsbyen, vann fram til åkrene sine.

117 mennesker er bosatt i landsbyen, og dette prosjektet gir dem bedre avlinger med mat både til eget konsum og til salg. – Vi dyrker både blomkål, mais og poteter, forteller Jesús Ingacio Tzoc Soc, som er en av bøndene som deltar i prosjektet.

– Solenergien er nok til å drive pumpen mellom fire og seks timer hver dag, og da får vi rikelig med vann, sier han.

De har også satt opp et drivhus, og her dyrkes det tomater.

NÆRING OG SALG

Inne i drivhuset spirer og gror det. Dette vil uten tvil gi en stor avling med tomater. Tomatene bidrar til bedre kosthold og ernæring for innbyggerne i Paquinac.

Underernæring er nemlig et svært alvorlig problem i Guatemala. Ifølge UNICEF lider nesten halvparten av alle guatemalanske barn under fem år av underernæring. Gua- temala er det landet i Latin-Amerika som har størst andel underernæring blant barn. Landet er også på en dyster sjetteplass over land i verden med størst andel underernæring blant barn.

Tomatene som ikke spises i landsby- en, skal etter planen selges. Familiene i Paquinac har enda ikke et marked der de kan selge det de dyrker, men håper å finne en løsning på dette snart sammen med Quiché bispedømme.

KIRKENS NØDHJELP I GUATEMALA

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Guatemala siden 1976 – siden 2017 som en del av fellesprogrammet Jotay sammen med tre søsterorganisasjoner fra ACT-alliansen: Act Svenska kyrkan, tyske Bread for the World og Lutheran World Federation.

Arbeidet i Guatemala fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; klimarettferdighet; og rettssikkerhet og å fremme et demokratisk styre. Arbeidet har et spesielt fokus på kvinner, ungdom, urbefolkning og småbønder i rurale områder

Tekst og foto: Johan Hindahl.

Tilbake