Kirkens Nødhjelp Magasinet

04 2023

Framskritt i kampen mot skattetriksing

Politisk arbeid:

Framskritt i kampen mot skattetriksing

De fattigste landene i verden går glipp av milliarder i inntekter på grunn av skattetriksing. Nå ser vi framskritt som gir håp om at dette kan bekjempes.

For å bekjempe fattigdom og sikre at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter, trengs det mer enn bistand. Vi må også jobbe for å løse de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet. En av disse er skattetriksing, som tapper verdens land for store ressurser.

NÅR DE RIKESTE LØPER FRA REGNINGEN

Noen rike personer og multinasjonale selskaper lager innviklede systemer og flytter formue og profitt rundt i verden. Målet deres er å betale så lite skatt som mulig. Et multinasjonalt selskap kan for eksempel flytte overskuddet fra et land med normal skattesats til et skatteparadis med liten eller ingen skatt. Da vil selskapet betale mindre skatt i landet der verdiskapningen skjedde. På den måten havner store pengesummer som skulle gått til skole- og helsebudsjetter, helt andre steder.

Tax Justice Network har beregnet at hvis vi fortsetter som nå, vil verdens land tape nesten 5000 milliarder dollar til skatteparadiser i løpet av de neste ti årene – det samme som tre norske oljefond.

Alle rammes, men de fattige landene taper mest. De mister verdier tilsvarende halvparten av sine helsebudsjetter årlig.

AFRIKA TAR LEDELSEN

I fjor tok de afrikanske landene et ambisiøst grep i FN. De la fram en resolusjon som krevde nye takter i det internasjonale samarbeidet for å bekjempe skattetriksing. I sommer samlet Colombia den latin-amerikanske regionen, som også ga sin støtte til dette. I vår vedtok Europaparlamentet en oppfordring til EU om å støtte
Afrikas initiativ for å etablere en skattekonvensjon. Det er fortsatt sterke motkrefter som ikke ønsker en slik konvensjon, men snøballen har for alvor begynt å rulle.

Kirkens Nødhjelp står sammen med organisasjoner over hele verden i en felles kamp for å bekjempe skattetriksing. Støtten og mobiliseringen brer stadig om seg.

Etter initiativ fra Kirkens Nødhjelp og partnere vedtok Det lutherske verdensforbund (LVF) i september en uttalelse som ber verdens stater om å støtte en skattekonvensjon. Dette var en viktig seier fordi LVF er en stor sammenslutning med 150 medlemskirker i 99 land, som representerer 75 millioner mennesker.

Nå blir det spennende å se hvordan prosessen tas videre. Et samlet internasjonalt sivilsamfunn krever at forhandlinger om en konvensjon må starte snarest.

GLOBALE PROBLEMER TRENGER GLOBALE LØSNINGER

Forskere, organisasjoner og myndigheter har jobbet lenge for å finne løsninger på skattetriksing. Det mangler ikke på gode metoder – eksempelvis automatisk utveksling av informasjon, land for land-rapportering og eierskapsregistre.

Disse tiltakene er innlemmet i nasjonal lovgivning flere steder, men det er fortsatt mye som gjenstår.

Det som trengs nå, er at verdens stater kommer sammen og gjør de gode ideene om til internasjonal lov i en skattekonvensjon. Det er på høy tid å tette hullene som muliggjør at enorme pengesummer havner i skatteparadiser, istedenfor å gå til skolegang, helsehjelp og det grønne skiftet.

Tekst: Anne Marte Sundnes Skaland. Illustrasjon: Johan Reisang og Ela Buria

Tilbake