Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2020

Møt vår vanningeniør

Møt vår vanningeniør

– Noe av det mest givende i jobben er å kunne bidra til at folk får tilgang til grunnleggende og livsviktige fasiliteter, sier Åshild Skare, WASH-ingeniør i Kirkens Nødhjelp.

Kort forklart: Hva gjør du i din jobb? Jeg jobber som vann-, sanitær- og hygienerådgiver og arbeider fra hovedkontoret i Oslo. Min jobb er rettet mot humanitært arbeid og omfatter blant annet planlegging og implementering av WASH-respons i kriser, altså å skaffe folk tilgang til trygt vann, toaletter og hygienefasiliteter. Jeg tilbringer en del tid ute i felt for å implementere og kvalitetssikre vårt arbeid og overføre kunnskap til kollegaer og partnere. Fra kontoret i Oslo jobber jeg med globale problemstillinger innen WASH og støtter våre feltkontor og nødhjelpsresponser.

Hvilken kunnskap er det viktig å overføre til kollegaer og partnere i felt? Vi støtter WASH-kollegaer med søknader, rapportering, kvalitetssikring og generell rådgiving. Vi har opplæring av våre kollegaer i felt på spesifikke tema etter behov, noe som fører til kvalitet og bærekraftighet i våre prosjekter.

Kan du fortelle om dine oppdrag i felt? Oppdragene jeg har hatt har vært svært forskjellige, og det er noe av det som gjør jobben min ekstra spennende. Jeg har blant annet vært i Tsjad, Etiopia, Irak, Nepal, Bangladesh og på Haiti. Jeg er en del av vårt utrykningsteam og er klar til å reise på kort varsel, eksempelvis ved store naturkatastrofer. Ellers kan jeg reise ut for midlertidig å fylle en WASHstilling, kvalitetssikre vårt arbeid, kurse kollegaer eller foreta behovskartlegging.

Mitt første oppdrag var i 2013 i Tsjad. Dit hadde vi sendt to vannrenseanlegg som til sammen kunne forsyne 10.000 mennesker med rent vann. Jeg og en annen WASH-ingeniør ble sendt til en nyetablert flykningleir med flyktninger fra Darfur for å sette opp anleggene og lære opp vår lokale partner i drift og vedklikehold. Det var tørketid, og vi måtte lete for å finne en vannkilde ettersom den tiltenkte vannkilden var uttørket. Da vi omsider fikk vannrenseenheten i drift, trodde ikke lokalbefolkningen på at det rensede vannet faktisk kom fra deres innsjø. Dette var mitt første møte med en flyktningleir og det ga sterke inntrykk. Nye mennesker ankom hver dag, leiren var ganske uorganisert og manglet infrastruktur. Jeg ble imponert over hvor raskt flyktningene satt i gang med aktiviteter, som forbedringer på teltene de var blitt tildelt, bistå i konstruksjonsarbeid og etablere marked.

Hvordan sikrer Kirkens Nødhjelp vann til flest mulig mennesker på en effektiv og samtidig bærekraftig måte? Vannforsyning etableres avhengig av vannkilden som er tilgjengelig. I en nødhjelpssituasjon jobbes det for å etablere vannforsyning så raskt som mulig, og da benyttes ofte overvannskilder. Dette er i utgangspunktet mer skittent enn grunnvann, men ofte raskere å etablere. I en tidlig fase er det viktigste å skaffe livsviktig tilgang til vann. Dette kan for eksempel omfatte distribusjon av vannrensetabletter og «Water trucking» (transport av vann i tankbiler). Det kan også innebære enkel vannrensing ved å felle ut partikler og å desinfisere vann med klor og deretter distribuere vannet til vannpunkter i flyktningleiren eller lokalsamfunnet. I langsiktige programmer er det ofte grunnvann som er kilden. Da er en vanlig løsning å bore brønner og etablerer vannpunkt med håndpumpe. Vi jobber alltid tett med myndigheter og nøkkelpersoner i samfunnet for å involvere dem i hele prosessen. I tillegg etablerer vi og lærer opp vannkomiteer som har ansvar for å drifte systemene, slik at de føler eierskap og dermed bidrar til å gjøre dette bærekraftig.

Hva skiller Kirkens Nødhjelps tilnærming fra andres? Kirkens Nødhjelp har jobbet med WASHarbeid i 60 år og har derfor lang erfaring innen feltet. Vi jobber også primært gjennom partnere, både trosbaserte og ikke-trosbaserte. Dette gir oss en unik tilgang og aksept i lokalsamfunnene vi jobber i.

Hvorfor er det nødvendig med en helhetlig tilnærming til arbeid med vann? Tilgang til rent og trygt drikkevann er grunnleggende for å overleve. For å hindre spredning av sykdommer og for å

leve et liv i verdighet trenger man derimot også tilgang til do og vaskemuligheter, til såpe og hygieneartikler samt informasjon om hvordan man kan opprettholde god hygiene. Tilgang til både vann og sanitær er en menneskerett.

Jobber Kirkens Nødhjelp sammen med andre internasjonale aktører? For å forsikre effektiv og god respons, og for å unngå dobbeltarbeid, koordinerer vi alltid med aktive aktører i felt. Det etableres koordineringsmekanismer som ofte ledes av myndighetene sammen med FN-organer, for eksempel FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Vi samarbeider og koordinerer også med våre søsterorganisasjoner i ACT Alliance.

Kan du forklare hvordan det oppleves å være en av de første som ankommer et katastrofeområde? I 2015 var jeg en del av teamet som reiste ut rett etter jordskjelvet i Nepal. Det gjorde sterkt inntrykk å se alle de store ødeleggelsene og høre de sterke historiene fra lokalbefolkningen. I tillegg var det vanskelige arbeidsforhold grunnet skadet infrastruktur, liten tilgjengelighet av varer og stor fare for etterskjelv. Her jobbet vi med å gjenopprette vannforsyningen, rekonstruere latriner og distribuere grunnleggende hygieneartikler.

Etter orkanen på Haiti i 2016 var jeg i det første teamet som reiste ut. Da følte jeg virkelig på nøden i lokalbefolkningen. Det var en svært spent og desperat stemning, samtidig som det var vanskelig å komme fram til områdene der vi jobbet, og noen hjelpearbeidere havnet i farlige situasjoner. Vi jobbet med å skaffe midlertidig vannforsyning i første fase og mer langsiktige løsninger etter hvert. Det var fare for kolerautbrudd, og derfor et stort fokus på å etablere trygg drikkevannsforsyning.

 

Fullt navn: Åshild Skare
Alder: 37
Utdanning: master i vann- og miljøteknikk (VA-ingeniør)
År i Kirkens Nødhjelp: 6 år. Før det var jeg med i  beredskapsgruppen.
Hvorfor jobber du i Kirkens Nødhjelp? Fordi jeg har en lidenskap for WASH, og jeg får muligheten til å kombinere det å jobbe med tekniske løsninger og jobbe med mennesker.

Åshild.jpg

 

HVA ER WASH?

Fagfeltet WASH handler om det vi i Norge tradisjonelt kaller VA – vann og avløp, i tillegg til at det omfatter en mykere komponent som omfatter hygieneaspektet. 

WASH = Water, Sanitation & Hygiene, altså vann, sanitær  og hygiene 

VANN: tilgang til trygt og nok vann til å dekke alle behov (drikking, matlaging, husvask, personlig hygiene)

SANITÆR: trygg tilgang til doer, dusjer/vaskemuligheter og rene omgivelser

HYGIENE: tilgang til grunnleggende hygieneartikler (som bl.a. vannbeholdere, såpe og bind) og informasjon for å kunne praktisere god hygiene

Tilbake