Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2020

Vann – en menneskerett

Vann – en menneskerett

Vann er en menneskerett og helt avgjørende for å sikre alle menneskers liv, helse og livsgrunnlag. Likevel mangler 785 millioner mennesker tilgang til rent vann.

 I mange år har vi sett en positiv utvikling, hvor stadig flere har fått bedre tilgang. Men nå advarer FN mot en ny og skadelig utvikling, nemlig at flere vil oppleve vannmangel på grunn av klimaendringer, forurensning og sløsing med vann.

Over 2 milliarder mennesker lever i dag i land med høy vannsårbarhet, og omtrent fire milliarder mennesker opplever i dag alvorlig vannmangel minst én måned per år. Det er de mest sårbare menneskene som rammes hardest av vannmangel.

Halvparten av de som mangler rent drikkevann bor i Afrika, og i Afrika sør for Sahara er det kun 24 % av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann. Fattige mennesker bruker også en større del av sin inntekt for å betale for dyre vanntjenester med dårlig kvalitet. Mennesker med høyere inntekt har lettere tilgang til billig og rent vann. I hele verden merker vi nå effekten av klimakrisen. Mer tørke, mer flom. Både for lite og for mye vann kan være katastrofalt. Fordi klimakrise er vannkrise.

Vann er i økende grad en knapp ressurs. FN har beregnet at i 2050 vil opptil 50 % av verdens befolkning tidvis mangle rent vann. Klimaendringer, forurensing av vann, økt forbruk av vann og dårlig vannforvaltning er de viktigste årsakene.

Millioner av mennesker kan bli tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av vannmangel i 2030.

I Norge tar vi kanskje rent vann for gitt. Og det er kanskje derfor vann ikke får noe særlig politisk oppmerksomhet i Norge. Kirkens Nødhjelp mener at norske myndigheter må bidra til at alle mennesker får rent vann, også i fremtiden. Derfor må norske myndigheter: • kutte norske utslipp siden klimakrisen gjør vannmangelen mange steder i verden stadig mer akutt. • øke finansieringen av klimatilpasning og tiltak som gjør det mulig for fattige mennesker å tilpasse seg klimaendringer og mer ekstremvær. • fortsette å satse på vann og sanitær i sin humanitære innsats. • bidra til å stanse forurensing og dårlig forvaltning av vann.

Å sikre sårbare og fattige mennesker vann har vært en blå tråd i Kirkens Nødhjelps arbeid i 72 år. Fordi vann er så grunnleggende for alt liv, for utvikling, for muligheten til å leve et liv i verdighet. Vi er bekymret for at en fremtidig vannkrise kommer til å ha stor innvirkning på alle mennesker på jorden. Men vi er spesielt bekymret for de fattige og sårbare gruppene som allerede er hardt rammet av en urettferdig vannkrise. Derfor kommer Kirkens Nødhjelp til å fortsette å arbeide for at alle mennesker skal få tilgang til rent vann, også i en fremtid med mer usikker vanntilgang.

orken_gutter.jpg

Noen gutter drikker seg utørste fra Kirkens Nødhjelps tankbil med vann i landsbyen Baarweyn i Puntland utenfor Garowe, Somalia. Guttene må gå seks kilometer gjennom ørkenen med noen liter vann for å komme hjem.Foto: Håvard Bjelland.

Kirkens Nødhjelp redder liv og bekjemper urettferdighet. Sammen med partnere og lokalsamfunn arbeider vi med å påvirke mennesker med makt og innflytelse til å ta bedre beslutninger som forandrer livet til sårbare mennesker. På denne måten bekjemper vi årsakene til nød og urett. 

Lisa Sivertsen, leder for Politikk og Samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake