Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2020

Vann forandrer alt

Leder:

Vann forandrer alt

Vann er en kilde til alt liv. Rent vann er en forutsetning for utvikling.

I dag har åtte av ni mennesker i verden tilgang til rent vann. Aldri før har flere barn overlevd å fylle fem år. Aldri før har flere jenter gått på skole. Aldri har så mange mennesker kommet seg ut av ekstrem fattigdom. Millioner av dem har fått rent vann på grunn av arbeidet til Kirkens Nødhjelp, våre lokale partnere og våre givere i Norge. Rent vann redder liv og forandrer liv.

Men fortsatt mangler ett av ni mennesker tilgang til rent vann. Og trusselen fra pandemier som covid-19 viser at rent vann og hygienetiltak er viktigere enn noensinne. Derfor fortsetter Kirkens Nødhjelp å styrke arbeidet med å sikre alle mennesker tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og hygieneartikler som såpe. Og derfor er din støtte mer verdifull enn noensinne.

I 1947 strakte nordmenn ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre gjennom lokale norske menigheter. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser. Vi søker å møte den med grenseløs kjærlighet. Hjelpen gis betingelsesløst og uten intensjon om å påvirke menneskers religiøse tilhørighet. Gjennom de kirkelige nettverkene og den globale bevegelsen vi er en del av, utfordrer og mobiliserer vi religiøse ledere til fred og forsoning, jenters og kvinners rettigheter, bærekraftig ressursutnyttelse og forebygging av pandemier som covid-19.

I dette vannmagasinet får du lære mer om vann, utvikling og Kirkens Nødhjelp. Og ikke minst får du møte noen av dem som har fått rent vann i Somalia, et av over 30 land Kirkens Nødhjelp arbeider i. Somalia er et land der folk i en årrekke har vært rammet av væpnet konflikt og tørke, og der de fleste internasjonale hjelpeorganisasjoner ikke slipper til. For bak kartene, grafene og tallene skjuler det seg mennesker som deg og meg. Hver av dem har sin historie å fortelle.

God lesning!

Tilbake