Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2021

Brønnboring gir menneskeverd

Leder

Brønnboring gir menneskeverd

Hvor mange ganger har du vasket hendene siden pandemien startet? Og har du tenkt på hvilket privilegium det er å ha rent vann og såpe å vaske hendene med? Rent vann er en menneskerett, men ingen selvfølge. Når du støtter Kirkens Nødhjelps arbeid, bidrar du til at mange flere mennesker får oppfylt retten til rent vann. Sammen redder og forandrer vi liv. Sammen forandrer vi verden.

Rent vann, trygge sanitærforhold og god hygienepraksis beskytter helsen. Rent vann er også ett av de viktigste verktøyene i kampen mot barnedødelighet. Tilgang til rent vann sparer kvinner og jenter for mange lange, tunge og tidvis farlige timer med vannhenting hver eneste dag. Rent vann gir trygghet, velvære og verdighet.

I dag har åtte av ni mennesker i verden tilgang til rent vann. Aldri før har flere barn fylt fem år. Aldri før har flere jenter gått på skole. Aldri har så mange mennesker kommet seg ut av ekstrem fattigdom. Millioner av dem har fått rent vann på grunn av arbeidet til Kirkens Nødhjelp, sammen med våre lokale partnere. Våre givere gjør dette mulig.

Likevel: Fortsatt mangler ett av ni mennesker tilgang til rent vann. Og trusselen fra klimaendringer og pandemier som covid-19 viser at rent vann og hygienetiltak er viktigere enn noensinne. Derfor fortsetter Kirkens Nødhjelp å styrke arbeidet med å sikre alle mennesker tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og hygieneartikler som såpe. Og derfor er din støtte mer verdifull enn noensinne.

I 1947 strakte nordmenn ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre gjennom menigheter i lokalsamfunn over hele landet. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser. Sammen møter vi den med grenseløs kjærlighet. Hjelpen gis uten betingelser eller ønske om å påvirke menneskers religiøse tilhørighet. Gjennom de kirkelige nettverkene og den globale bevegelsen vi er en del av, utfordrer og mobiliserer vi religiøse ledere til fred og forsoning, likeverd og likestilling, bærekraftig ressursutnyttelse og forebygging av pandemier som covid-19.

Våre tverreligiøse og tverrkirkelige nettverk gir oss tilgang i lokalsamfunn over hele verden. Våre partnere vet hvor skoen trykker, og gir sine lokalsamfunn eierskap til løsningene de utvikler sammen med vår støtte. Og de fortsetter arbeidet selv når grensene stenger for internasjonale hjelpearbeidere. Det gir mer rent vann for hver krone du bidrar med!

I dette ekstranummeret av vårt magasin får du lære mer om vann, utvikling og Kirkens Nødhjelp. Og ikke minst får du møte noen av dem som har fått rent vann i noen av de over 30 landene Kirkens Nødhjelp arbeider i. Bak kartene, grafene og tallene skjuler det seg mennesker som deg og meg. Hver av dem har sin historie å fortelle. Hver av dem er like mye verdt som deg og meg. Brønnboring gir menneskeverd.

God lesning! Og takk for at vi kan regne med deg!

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Tilbake