Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2021

Hygiene redder liv

Hygiene redder liv

Er det noe covid-19 har vist oss alle, så er det at rent vann og god hygiene redder liv.

Internt i Kirkens Nødhjelp bruker vi forkortelsen WASH for vann, sanitær og hygiene om våre vannprosjekter. Det er fordi rent vann nytter lite uten gode sanitær- og hygieneforhold, og fordi vi alltid jobber helhetlig med disse tiltakene i våre prosjekter og nødhjelpsoperasjoner.

Vann, såpe – og kunnskap

Over en årrekke har vi skaffet millioner av mennesker rent vann og trygge sanitærforhold. Vi har delt ut hygienepakker med såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer. Og vi har utdannet hygienepromotører som sprer kunnskap, først og fremst om god håndvask. Opplysningsarbeidet starter med mødrene og barna. Mødrene lærer om betydningen av å vaske hendene etter toalettbesøk og før amming, matlaging og måltider. Barna lærer fort og er ikke redde for å passe på at alle andre også vasker hendene sine skikkelig. Og når god håndvask er blitt en vane, lar ikke resultatene vente på seg. Hvert sykdomstilfelle medfører store kostnader i form av transport til klinikk, legetime, medisiner og tapte inntekter. Hygiene er rett og slett fattigdomsbekjempelse.

Glittersmitte.JPG

GLITTERSMITTE: I denne flyktningleiren i Libanon bruker våre hygienepromotører glitter for å vise hvordan bakterier og virus spres fra menneske til menneske og fra hender til ansikter. Løsningen er grundig håndvask.

Viktigere enn noensinne

Når koronaviruset sprer seg i fattige land, ser vi ikke bare verdien av arbeidet som allerede er gjort. Vi ser også et enormt behov for å styrke arbeidet med å sikre folk rent vann og hygieneartikler som håndsåpe. Rent vann og god hygiene redder liv! 

Benedicte_hygieneutdeling_Håvard_Bjelland_Daria fra IOCC, Bendeicte Hafskjold, Alia, Karim, Nour og Ali..jpg

Libanon: Etter eksplosjonen 4.august 2020 var Kirkens Nødhjelp på plass med blant annet hygieneartikler. – Dette hjelper oss veldig! sier mor Alia. Benedicte Næss Hafskjold (nr 2 t.v.), ekspert på folkehelse og hygiene og landdirektør for Libanon, deler ut hygieneartikler. 

Tekst: Stefan Storm. Foto: Håvard Bjelland/privat.

Tilbake