Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2021

Møt vanningeniør Åshild

Møt vanningeniør Åshild

– Det mest givende i min jobb er møte med mennesker i felt, samarbeide med dyktige kollegaer og å få bidra til tilgang til grunnleggende og livsviktige tjenester, sier Åshild Skare, vanningeniør i Kirkens Nødhjelp.

Hva gjør du i din jobb?

Jeg er vann-, sanitær- og hygienerådgiver. Jeg jobber med humanitært arbeid som betyr at vi jobber for at mennesker skal få tilgang til livsviktige tjenester og mulighet til et liv med god helse i verdighet. Min jobb er å sørge for at folk får tilgang til trygt vann og toaletter og legge til rette for at folk kan praktisere god hygiene. Jeg tilbringer tid ute i felt for å sette i gang prosjekter, sjekke at vårt arbeid har god kvalitet og gjør opplæring av kollegaer og partnere. På kontoret i Oslo jobber jeg også med globale spørsmål innen vann, hygiene og sanitær og støtter våre feltkontor og nødhjelpsresponser.

Kan du fortelle om et oppdrag i felt?

Mitt første oppdrag var i 2013 i Tsjad. Vi hadde sendt to vannrenseanlegg som kunne forsyne 10.000 mennesker med rent vann. Sammen med en annen vann-, hygiene- og sanitæringeniør dro vi til en nyetablert flykningleir med flyktninger fra Darfur. Vi skulle sette opp anleggene og lære opp vår lokale partner i drift og vedlikehold. Det var tørketid, og vi måtte lete for å finne en vannkilde ettersom den vannkilden vi skulle bruke var uttørket. Da vi omsider fikk vannrenseenheten i drift, trodde ikke lokalbefolkningen på at det rensede vannet faktisk kom fra deres innsjø. Dette var mitt første møte med en flytkningleir og det ga sterke inntrykk. Nye mennesker ankom hver dag, og leiren manglet infrastruktur. Jeg ble imponert over hvor raskt flyktningene satte i gang med aktiviteter og tilpasset seg den nye og utfordrende situasjonen. De gjorde forbedringer på teltene, bistod i konstruksjonsarbeid og etablerte marked.

Kan du forklare hvordan det oppleves å være en av de første som ankommer et katastrofeområde? I 2015 var jeg en del av teamet som reiste ut rett etter jordskjelvet i Nepal. Det gjorde sterkt inntrykk å se alle de store ødeleggelsene og høre de sterke historiene fra lokalbefolkningen. I tillegg var det vanskelige arbeidsforhold grunnet skadet infrastruktur, liten tilgjengelighet av varer og stor fare for etterskjelv. Her jobbet vi med å gjenopprette vannforsyningen, rekonstruere latriner og distribuere grunnleggende hygieneartikler. 

Etter orkanen på Haiti i 2016 var jeg i det første teamet som reiste ut. Da følte jeg virkelig på nøden i lokalbefolkningen. Det var en svært spent og desperat stemning, samtidig som det var vanskelig å komme fram til områdene der vi jobbet, og noen hjelpearbeidere havnet i farlige situasjoner. Vi jobbet med å skaffe midlertidig vannforsyning og tilgang til grunnleggende hygieneartikler i første fase og mer langsiktige løsninger etter hvert. Det var fare for kolerautbrudd og derfor et stort fokus på å etablere trygg drikkevannsforsyning.  

Hvordan sikrer Kirkens Nødhjelp vann til flest mulig mennesker på en effektiv og samtidig bærekraftig måte? 

For å gi tilgang til rent vann bruker vi den beste vannkilden som er tilgjengelig. I en nødhjelpssituasjon er det ofte behov for rask tilgang til rent vann da rent vann er livsviktig for å overleve. Da bruker vi gjerne vann fra en «overflatevannskilde». Vannet fra denne kilden trenger behandling før det kan brukes, men det er relativt raskt å etablere. Utdeling av vannrensetabletter og vann levert fra tankbiler er andre løsninger når det er kritisk med rask tilgang til vann, og tiltak som gjerne benyttes i tidlig fase i en krise.

I langsiktige programmer er det ofte grunnvann som er kilden. Da er en vanlig løsning å bore brønner og etablere vannpunkt med håndpumpe eller motorisert med solcelleanlegg. Vi jobber alltid tett med myndigheter og nøkkelpersoner i samfunnet for å involvere dem i hele prosessen. I tillegg etablerer vi og lærer opp vannkomiteer som har ansvar for å drifte systemene, slik at de opplever eierskap og dermed bidrar til å gjøre dette bærekraftig. 

Kirkens Nødhjelp jobber også med sanitær og hygiene når vi jobber med tilgang til rent vann – hvorfor det?

Tilgang til rent og trygt drikkevann er grunnleggende for å overleve. For å hindre spredning av sykdommer og for å leve et liv i verdighet trenger man derimot også tilgang til do og vaskemuligheter, såpe og hygieneartikler samt informasjon om hvordan man kan opprettholde god hygiene. Tilgang til både vann og sanitær er en menneskerett.

Hva har du gjort etter at verden ble rammet av covid-19?

Etter pandemien brøt ut har jeg jobbet med å støtte våre utekontor og responser fra Oslo, ettersom det har vært vanskelig å reise. Covid-19 har medført at tilgang til vann, sanitær og hygiene har blitt viktigere enn noen gang før. Tilgang til vann, såpe og håndvaskfasiliteter er et av de viktigeste tiltakene for å forhindre sprengning av viruset. Jeg har blant annet jobbet med å utarbeide retningslinjer og støttet utekontorene slik at de kan respondere best mulig på pandemien, samtidig som de kan opprettholde våre pågående responser. Selv om det var begrenset med anledning til å reise, fikk jeg vært en tur i Sør-Sudan og støttet vårt WASH-program der. Behovene for godevann-, sanitær- og hygieneforhold er fortsatt store, og jeg ser at støtten vi har fra våre donorer er uvurdelig i det videre arbeidet med å redde og forandre liv! 

 

Fullt navn: Åshild Skare
Alder: 38
Utdanning: master i vann- og miljøteknikk (VA-ingeniør)
År i Kirkens Nødhjelp: 7 år. Før det var jeg med i
beredskapsgruppen.
Hvorfor jobber du i Kirkens Nødhjelp? Fordi jeg har en lidenskap for WASH, og jeg får muligheten til å kombinere det å jobbe med tekniske løsninger og jobbe med mennesker

Hva er WASH?

Fagfeltet WASH handler om det vi i Norge tradisjonelt kaller VA – vann og avløp. I tillegg omfatter det en mykere komponent:
hygieneaspektet.

WASH = Water, Sanitation & Hygiene, vann, sanitær og hygiene

Vann: tilgang til trygt og nok vann til å dekke alle behov (drikking, matlaging, husvask, personlig hygiene)

Sanitær: trygg tilgang til doer, dusjer/vaskemuligheter og rene omgivelser

Hygiene: tilgang til grunnleggende hygieneartikler (som vannbeholdere, såpe og bind) og informasjon for å kunne praktisere god hygiene

Tsjad Vann før og etter.jpg

Flaskene er fyllt med vann fra før og etter vannrensenenheten var i drift.

Tekst: Kristina Nygaard Dyer. Foto: Privat.

Tilbake